• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรกรมการขนส่งทางบก

                     สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรได้เปิดทำการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยเช่าสถานที่ทำการตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๗๓ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร  บริเวณเชิงสะพานข้ามแม่น้ำปิง (สะพานกำแพงเพชร) ฝั่งตะวันออก ต่อมาเมื่อมีการรับโอนงานทะเบียนรถยนต์ และล้อเลื่อนจากกรมตำรวจ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ จึงได้ย้ายไปเช่าสถานท ี่ ทำการใหม่อยู่บ้านเลขที่ ๑๖๒ ถนนเทศา ๒ ตำบลในเมือง   อำเภอเมือง   จังหวัดกำแพงเพชร   จนกระทั่งสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรแห่งใหม่ ซึ่งเป็นของราชการเองได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ  จึงได้ย้ายมาเปิดทำการตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๔  เป็นต้นมา  สำนักงานขนส่ง จังหวัดกำแพงเพชรแห่งใหม่   ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๙  หมู่ ๗ ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง  อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร   มีเนื้อที่ประมาณ ๑๕ ไร่   ลักษณะตัวอาคารเป็นอาคาร ๒ ชั้น มี ๒ อาคาร  อาคาร  ๑   ด้านหน้า เป็นที่ทำการของขนส่งจังหวัด  กลุ่มวิชาการขนส่ง  และงานบริหารงานทั่วไป  ด้านหลังมีโรงตรวจสภาพรถ  อาคาร  ๒ เป็นที่ทำการของฝ่ายทะเบียน และฝ่ายใบอนุญาตขับรถ  ภายในสำนักงานมีบ้านพักข้าราชการ  จำนวน ๑๒ หลัง 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กรมการขนส่งทางบก
เวปไซค์การจัดการความรู้ กรมการขนส่งทางบก
info
GPS
1584
ระบบองคิวทำใบขับขี่
ทดสอบใบอนุญาตขับรถ
โรงเรียนสอนขับรถ
kigja
สำนักนายกรัฐมนตรี 111
สำนักงานคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ประกอบการ)
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ใช้บริการ)
Facebook สนง.ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการของ สขจ. กำแพงเพชร
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ของ สขข. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
คำถามี่พบบ่อย
คู่มือมาตรฐานกลาง

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

139 หมู่ 7 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
17
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
70,759
  • โทรสาร : 055-710-417
  • E-mail : kamphaengphat.dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl