• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรกรมการขนส่งทางบก

1.สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
      ตั้งอยู่เลขที่ 139 หมู่ 7  ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย  ตำบลหนองปลิง   อำเภอเมือง   จังหวัดกำแพงเพชร    รหัสไปรษณีย์   62000

      เบอร์โทรศัพท์กลาง  0-5571-0417

 • งานบริหารทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์   0-5571-0417 - 101
 • กลุ่มวิชาการขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์   0-5571-0417 - 102 และ 0-5571-0423
 • ฝ่ายทะเบียนรถ     หมายเลขโทรศัพท์   0-5571-0417 - 105 และ 0-5571-0419
 • ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ หมายเลขโทรศัพท์   0-5571-0417 - 107,108 และ 0-5571-0420
 • ฝ่ายตรวจสภาพรถ    หมายเลขโทรศัพท์   0-5571-0417 - 103 และ 0-5571-0418
      

2. สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร สาขาอำเภอขาณุวรลักษบุรี
     ตั้งอยู่เลขที่  339  หมู่ 7 ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษาบุรี จังหวัดกำแพงเพชร  62130

 • หมายเลขโทรศัพท์  0-5587-2058
 • ห้องตรวจสภาพรถ   0-5587-2075
 • FAX     0-5587-2058

3. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกำแพงเพชร
    ตั้งอยู่ ตำบลนครชุม    อำเภอเมือง    จังหวัดกำแพงเพชร   62000

 • หมายเลขโทรศัพท์  0-5579-8136

4. ช่องทางผ่าน Facebook :  https://m.facebook.com/km.kppdlt

 

 

คู่มือประชาชน
ITA การประเมินคุณธรรมฯ
ศูนย์ประสานงานฯโคโรนา 2019
ระบบองคิวทำใบขับขี่
สำนักงานคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
Facebook สนง.ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทดสอบใบอนุญาตขับรถ
กรมการขนส่งทางบก
เวปไซค์การจัดการความรู้ กรมการขนส่งทางบก
1584
โรงเรียนสอนขับรถ
kigja
info
GPS
สำนักนายกรัฐมนตรี 111
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ประกอบการ)
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ใช้บริการ)
ประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการของ สขจ. กำแพงเพชร
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ของ สขข. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
คำถามี่พบบ่อย
คู่มือมาตรฐานกลาง

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

139 หมู่ 7 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
33
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
184,491
 • โทรสาร : 055-710-417
 • E-mail : kamphaengphat.dlt.go.th
 • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl