• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรกรมการขนส่งทางบก

การขอใบแทนเอกสารทางทะเบียน
             การขอออกใบคู่มือจดทะเบียนรถ เครื่องหมายการเสียภาษี และแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่แทนของเดิมที่ชำรุด หรือถูกทำลายให้ยื่นขอเอกสารใหม่พร้อมหลักฐานเอกสารเดิมที่ชำรุด ส่วนกรณีสูญหายให้ใช้สำเนา ใบแจ้งความที่สถานีตำรวจออกให้หรือมาขอบันทึกปากคำกับเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก

หลักฐานที่ใช้
           1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
           2. ใบบันทึกประจำวันกรณีเอกสารสูญหาย (ใบแจ้งความ) หรือใบบันทึกถ้อยคำเอกสารสูญหายที่สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่
           3. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเอง)

คู่มือประชาชน
ITA การประเมินคุณธรรมฯ
ศูนย์ประสานงานฯโคโรนา 2019
ระบบองคิวทำใบขับขี่
สำนักงานคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
Facebook สนง.ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทดสอบใบอนุญาตขับรถ
กรมการขนส่งทางบก
เวปไซค์การจัดการความรู้ กรมการขนส่งทางบก
1584
โรงเรียนสอนขับรถ
kigja
info
GPS
สำนักนายกรัฐมนตรี 111
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ประกอบการ)
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ใช้บริการ)
ประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการของ สขจ. กำแพงเพชร
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ของ สขข. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
คำถามี่พบบ่อย
คู่มือมาตรฐานกลาง

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

139 หมู่ 7 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
40
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
184,498
  • โทรสาร : 055-710-417
  • E-mail : kamphaengphat.dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl