• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรกรมการขนส่งทางบก

หมวด เลขที่
เส้นทาง
ชื่อเส้นทาง ชื่อผู้ประกอบการ
 1  3
 ตลาดนครชุม - โรงงานสุรา
 ใบอนุญาตประกอบการ  แผนที่เส้นทางการเดินรถ ตารางการเดินรถ  ตารางอัตราค่าโดยสาร
  บริษัท ชากังราวเดินรถ จำกัด
 2  9  กรุงเทพฯ - คลองลาน  ใบอนุญาตประกอบการ  แผนที่เส้นทางการเดินรถ  ตารางการเดินรถ  ตารางอัตราค่าโดยสาร
 บริษัท ขนส่ง จำกัด
 2  94  กรุงเทพฯ - กำแพงเพชร (ข)  ใบอนุญาตประกอบการ  แผนที่เส้นทางการเดินรถ  ตารางการเดินรถ  ตารางอัตราค่าโดยสาร  บริษัท ขนส่ง จำกัด
 3  114  กำแพงเพชร - นครสวรรค์  ใบอนุญาตประกอบการ  แผนที่เส้นทางการเดินรถ  ตารางการเดินรถ  ตารางอัตราค่าโดยสาร  บริษัท ถาวรฟาร์ม จำกัด
 3  119  นครสวรรค์ - คลองขลุง  -  แผนที่เส้นทางการเดินรถ  ตารางการเดินรถ  ตารางอัตราค่าโดยสาร  - ว่าง -
 3  130  กำแพงเพชร  - สุโขทัย  - อุตรดิตถ์  ใบอนุญาตประกอบการ  แผนที่เส้นทางการเดินรถ  ตารางการเดินรถ  ตารางอัตราค่าโดยสาร  บริษัท สุโขทัยธานี  จำกัด
 3  185  กำแพงเพชร - พิจิตร  ใบอนุญาตประกอบการ  แผนที่เส้นทางการเดินรถ  ตารางการเดินรถ  ตารางอัตราค่าโดยสาร  บริษัท วชิรปราการยานยนต์ จำกัด
 3  193  กำแพงเพชร - พิษณุโลก  ใบอนุญาตประกอบการ  แผนที่เส้นทางการเดินรถ ตารางการเดินรถ  ตารางอัตราค่าโดยสาร  บริษัท พิษณุโลกยานยนต์  จำกัด
 3  608  นครสวรรค์ - ลานกระบือ  -  แผนที่เส้นทางการเดินรถ  ตารางการเดินรถ ตารางอัตราค่าโดยสาร  - ว่าง -
 3  642  กำแพงเพชร - ตาก  ใบอนุญาตประกอบการ  แผนที่เส้นทางการเดินรถ  ตารางการเดินรถ  ตารางอัตราค่าโดยสาร  บริษัท ชากังราวเดินรถ จำกัด
 3  647  นครสวรรค์ - บ้านตาขีด - ขาณุวรลักษบุรี  ใบอนุญาตประกอบการ  แผนที่เส้นทางการเดินรถ  ตารางการเดินรถ  ตารางอัตราค่าโดยสาร  บริษัท เจริญสุขเดินรถ จำกัด
 3  665  นครสวรรค์ - สลกบาตร - ลานกระบือ  ใบอนุญาตประกอบการ  แผนที่เส้นทางการเดินรถ  ตารางการเดินรถ  ตารางอัตราค่าโดยสาร  บริษัท วชิรปราการยานยนต์ จำกัด
 3  691  ลานยาว - บ้านหนองสังข์ - บ้านสลกบาตร  ใบอนุญาตประกอบการ  แผนที่เส้นทางการเดินรถ  ตารางการเดินรถ  ตารางอัตราค่าโดยสาร  บริษัท บ่อกระปุงเดินรถ จำกัด
 3  693  กำแพงเพชร - บ้านวังเจ้า (ข)  ใบอนุญาตประกอบการ  แผนที่เส้นทางการเดินรถ  ตารางการเดินรถ  ตารางอัตราค่าโดยสาร  สหกรณ์เดินรถกำแพงเพชร จำกัด
 4  1111  กำแพงเพชร - สลกบาตร  ใบอนุญาตประกอบการ  แผนที่เส้นทางการเดินรถ  ตารางการเดินรถ  ตารางอัตราค่าโดยสาร  บริษัท กำแพงเพชร ปางมะค่าขนส่ง จำกัด
 4  1112  กำแพงเพชร - ลานกระบือ  -  แผนที่เส้นทางการเดินรถ  ตารางการเดินรถ  ตารางอัตราค่าโดยสาร  - ว่าง -
 4  2190  กำแพงเพชร - ปางมะค่า  ใบอนุญาตประกอบการ  แผนที่เส้นทางการเดินรถ  ตารางการเดินรถ  ตารางอัตราค่าโดยสาร  บริษัท กำแพงเพชรปางมะค่าขนส่ง จำกัด
 4  2198  กำแพงเพชร - คลองลาน  ใบอนุญาตประกอบการ  แผนที่เส้นทางการเดินรถ  ตารางการเดินรถ  ตารางอัตราค่าโดยสาร  บริษัท วชิรปราการยานยนต์ จำกัด
 4  2245  สลกบาตร - บ้านบึงบ้าน  ใบอนุญาตประกอบการ  แผนที่เส้นทางการเดินรถ  ตารางการเดินรถ  ตารางอัตราค่าโดยสาร  บริษัท ขาณุเดินรถ จำกัด
 4  2266  คลองลาน - บ้านเขาชนกัน  -  แผนที่เส้นทางการเดินรถ  ตารางการเดินรถ  ตารางอัตราค่าโดยสาร  - ว่าง -
 4  2311  ไทรงาม - บ้านสลกบาตร  ใบอนุญาตประกอบการ  แผนที่เส้นทางการเดินรถ  ตารางการเดินรถ  ตารางอัตราค่าโดยสาร  บริษัท วชิรปราการยานยนต์ จำกัด
 4  2403  กำแพงเพชร - โป่งน้ำร้อน  ใบอนุญาตประกอบการ  แผนที่เส้นทางการเดินรถ  ตารางการเดินรถ  ตารางอัตราค่าโดยสาร  สหกรณ์เดินรถกำแพงเพชร จำกัด
 4  2404  กำแพงเพชร - ไทรงาม  ใบอนุญาตประกอบการ  แผนที่เส้นทางการเดินรถ  ตารางการเดินรถ  ตารางอัตราค่าโดยสาร  สหกรณ์เดินรถกำแพงเพชร จำกัด
 4  2405  กำแพงเพชร - บ้านป่าพุทรา  ใบอนุญาตประกอบการ  แผนที่เส้นทางการเดินรถ  ตารางการเดินรถ  ตารางอัตราค่าโดยสาร  สหกรณ์เดินรถกำแพงเพชร จำกัด
 4  2406  กำแพงเพชร - บ้านคลองน้ำไหล  ใบอนุญาตประกอบการ  แผนที่เส้นทางการเดินรถ  ตารางการเดินรถ  ตารางอัตราค่าโดยสาร  บริษัท คณฑีเดินรถ จำกัด
 4  2528  กำแพงเพชร - บ้านห้วยกุ่ม  -  แผนที่เส้นทางการเดินรถ  ตารางการเดินรถ  ตารางอัตราค่าโดยสาร  - ว่าง -
 4  2529  บ้านโค้งวิไล - คลองลาน  ใบอนุญาตประกอบการ  แผนที่เส้นทางการเดินรถ  ตารางการเดินรถ  ตารางอัตราค่าโดยสาร  บริษัท ชัยถนอมขนส่ง จำกัด
 4  2530  กำแพงเพชร - คลองขลุง  ใบอนุญาตประกอบการ  แผนที่เส้นทางการเดินรถ  ตารางการเดินรถ  ตารางอัตราค่าโดยสาร  สหกรณ์เดินรถกำแพงเพชร จำกัด
 4  2531  กำแพงเพชร - พรานกระต่าย  ใบอนุญาตประกอบการ  แผนที่เส้นทางการเดินรถ  ตารางการเดินรถ  ตารางอัตราค่าโดยสาร  สหกรณ์เดินรถกำแพงเพชร จำกัด
 4  2532  สลกบาตร - บ้านวังตาช่วย -  แผนที่เส้นทางการเดินรถ ตารางการเดินรถ  ตารางอัตราค่าโดยสาร  สหกรณ์เดินรถกำแพงเพชร จำกัด
 4  2533  บ้านโค้งไผ่ - บ้านวังหัวแหวน  ใบอนุญาตประกอบการ  แผนที่เส้นทางการเดินรถ  ตารางการเดินรถ  ตารางอัตราค่าโดยสาร  สหกรณ์เดินรถกำแพงเพชร จำกัด
 4  2534  กำแพงเพชร - บ้านหินชะโงก  -  แผนที่เส้นทางการเดินรถ  ตารางการเดินรถ  ตารางอัตราค่าโดยสาร  - ว่าง -
 4  2535  กำแพงเพชร - บ้านดาดทองเจริญ  ใบอนุญาตประกอบการ  แผนที่เส้นทางการเดินรถ  ตารางการเดินรถ  ตารางอัตราค่าโดยสาร  สหกรณ์เดินรถกำแพงเพชร จำกัด
 4  2536  กำแพงเพชร - บ้านลานทอง  ใบอนุญาตประกอบการ  แผนที่เส้นทางการเดินรถ  ตารางการเดินรถ  ตารางอัตราค่าโดยสาร  สหกรณ์เดินรถกำแพงเพชร จำกัด
 4  2537  กำแพงเพชร - ลานกระบือ  ใบอนุญาตประกอบการ  แผนที่เส้นทางการเดินรถ ตารางการเดินรถ  ตารางอัตราค่าโดยสาร  สหกรณ์เดินรถกำแพงเพชร จำกัด
 4  2538  คลองลาน - ตลาดท่ามะเขือ  -  แผนที่เส้นทางการเดินรถ ตารางการเดินรถ  ตารางอัตราค่าโดยสาร  บริษัท คณฑีเดินรถ จำกัด
 4  2539  พรานกระต่าย - บ้านบุ่งนกยูง  ใบอนุญาตประกอบการ  แผนที่เส้นทางการเดินรถ ตารางการเดินรถ  ตารางอัตราค่าโดยสาร  สหกรณ์เดินรถกำแพงเพชร จำกัด
 4  2664  กำแพงเพชร - บ้านหนองเตาอิฐ  ใบอนุญาตประกอบการ  แผนที่เส้นทางการเดินรถ  ตารางการเดินรถ  ตารางอัตราค่าโดยสาร  บริษัท คณฑีเดินรถ จำกัด
 4  2665  ไทรงาม - ทรายทองวัฒนา - ขาณุวรลักษบุรี  ใบอนุญาตประกอบการ  แผนที่เส้นทางการเดินรถ  ตารางการเดินรถ  ตารางอัตราค่าโดยสาร  บริษัท รัตนโชติสิริเดินรถ จำกัด
 4  2666  ไทรงาม - ขาณุวรลักษบุรี  ใบอนุญาตประกอบการ  แผนที่เส้นทางการเดินรถ  ตารางการเดินรถ  ตารางอัตราค่าโดยสาร  บริษัท รัตนโชติสิริเดินรถ จำกัด

 

คู่มือประชาชน
ITA การประเมินคุณธรรมฯ
ศูนย์ประสานงานฯโคโรนา 2019
ระบบองคิวทำใบขับขี่
สำนักงานคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
Facebook สนง.ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทดสอบใบอนุญาตขับรถ
กรมการขนส่งทางบก
เวปไซค์การจัดการความรู้ กรมการขนส่งทางบก
1584
โรงเรียนสอนขับรถ
kigja
info
GPS
สำนักนายกรัฐมนตรี 111
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ประกอบการ)
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ใช้บริการ)
ประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการของ สขจ. กำแพงเพชร
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ของ สขข. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
คำถามี่พบบ่อย
คู่มือมาตรฐานกลาง

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

139 หมู่ 7 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
20
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
184,478
  • โทรสาร : 055-710-417
  • E-mail : kamphaengphat.dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl