• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรกรมการขนส่งทางบก

  1. กรมการขนส่งทางบก เปิดให้ประชาชนสามารถจองคิว ผ่าน APP DLT Smart Queue
  2. สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร เปิดจองคิวทำใบขับขี่ใหม่ ในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ซึ่งเปิดจองคิวจำนวน 30 คิว  ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ผ่าน APP DLT Smart Queue
     
  3. เอกสารที่ต้องเตรียมมา

    -  บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา

     - ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน (30วัน)

 

** สอบถาม โทร.055-710420  หรือ เพจเฟสบุค สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร โทร.1584

คู่มือประชาชน
ITA การประเมินคุณธรรมฯ
ศูนย์ประสานงานฯโคโรนา 2019
ระบบองคิวทำใบขับขี่
สำนักงานคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
Facebook สนง.ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทดสอบใบอนุญาตขับรถ
กรมการขนส่งทางบก
เวปไซค์การจัดการความรู้ กรมการขนส่งทางบก
1584
โรงเรียนสอนขับรถ
kigja
info
GPS
สำนักนายกรัฐมนตรี 111
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ประกอบการ)
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ใช้บริการ)
ประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการของ สขจ. กำแพงเพชร
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ของ สขข. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
คำถามี่พบบ่อย
คู่มือมาตรฐานกลาง

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

139 หมู่ 7 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
78
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
184,536
  • โทรสาร : 055-710-417
  • E-mail : kamphaengphat.dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl