• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรกรมการขนส่งทางบก

ตารางการอบรมใบอนุญาตขับรถ พรบงรถยนต์ (รถยนต์ / รถจักรยานยนต์ )

สถานที่ :  สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ ตึก 2 ชั้น 2 โทร. 0-5571-0420

วันที่อบรม ชนิดใบอนุญาตขับรถ ระยะเวลที่อบรม
จันทร์ / พุธ / ศุกร์ ทำใหม่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 5 ชั่วโมง
ต่ออายุรุยนต์ รถจักรยานยนต์ (5 ปี) มีรอบเช้า รอบบ่าย 1 ชั่วโมง
ต่ออายุรถจักรยานยนต์ชั่วคราว (กรณีอายุไม่ถึง 18 ปี) 1 ชั่วโมง
จันทร์ / ศุกร์ เปลี่ยนประเภทรถยนต์ / รถจักรยานยนต์ หรือ ชั่วคราว 2 ปี เป็นส่วนบุคคล 5 ปี -

เอกสารแนบ

ประเภทการทำใบอนุญาต เอกสารแนบ
ทำใหม่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บัตรประชาชน / ใบรับรองแพทย์
ต่ออายุ ชั่วคราวเป็นส่วนบุคคลหรือ( 2 ปี เปลี่ยนเป็น 5 ปี) บัตรประชาชน / ใบรับรองแพทย์ / ใบอนุญาตขับรถฉบับจริง
ต่ออายุ 5 ปี สำเนาบัตรประชาชน / ใบอนุญาตขับรถฉบับจริง
กรณีใบอนุญาตขัยรถหาย สำเนาบัตรประชาชน / ใบแจ้งความ

 

สถานที่ :  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตึก 14  ชั้น 1

วันที่อบรม ชนิดใบอนุญาตขับรถ ระยะเวลาที่อบรม
อังคาร / พฤหัสบดี / เสาร์ ทำใหม่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 5 ชั่วโมง
ต่ออายุรถยนต์ รถจักรยานยนต์ (5 ปี) มีรอบเช้า 1 ชั่วโมง
หมายเหตุ : ทำใหม่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รับอบรมในกรณีบุคคลที่ไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถเท่านั้น (หากมีแล้วกรุณาติดต่อที่สำนักงานขนส่ง)
                ต่ออายุรถยนต์ รถจักรยานยน์ รับอบรมในกรณ ( 5 ปี ต่อ 5 ปี ) และหมดอายุไม่เกิน 1 ปี เท่านั้น (หากขาดเกิน 1 ปี )ไปล้วกรุณาติดต่อที่สำนักงานขนส่ง

 

เอกสารแนบ

ประเภทการทำใบอนุญาต เอกสารแนบ
ทำใหม่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บัตรประชาชน / ใบรับรองแพทย์
ต่ออายุ 5 ปี สำเนาบัตรประชาชน / ใบอนุญาตขับรถฉบับจริง

 

คู่มือประชาชน
ITA การประเมินคุณธรรมฯ
ศูนย์ประสานงานฯโคโรนา 2019
ระบบองคิวทำใบขับขี่
สำนักงานคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
Facebook สนง.ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทดสอบใบอนุญาตขับรถ
กรมการขนส่งทางบก
เวปไซค์การจัดการความรู้ กรมการขนส่งทางบก
1584
โรงเรียนสอนขับรถ
kigja
info
GPS
สำนักนายกรัฐมนตรี 111
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ประกอบการ)
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ใช้บริการ)
ประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการของ สขจ. กำแพงเพชร
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ของ สขข. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
คำถามี่พบบ่อย
คู่มือมาตรฐานกลาง

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

139 หมู่ 7 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
256
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
184,450
  • โทรสาร : 055-710-417
  • E-mail : kamphaengphat.dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl