• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรกรมการขนส่งทางบก

มาตรา 9(8)  ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด
2. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
ลำดับที่ แฟ้ม / รายละเอียดเอกสาร แฟ้มที่
1.  ประจำเดือน มกราคม 2560                                                                                                                                                              มาตรา 9(8)
2.  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 มาตรา 9(8)
3.  ประจำเดือน มีนาคม 2560 มาตรา 9(8)
4.  ประจำเดือน เมษายน 2560 มาตรา 9(8)
5.  ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 มาตรา 9(8)
6.  ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 มาตรา 9(8)
7.  ประจำเดือน สิงหาคม  2560 มาตรา 9(8)
8.  ประจำเดือน กันยายน 2560 มาตรา 9(8)
9.  ประจำเดือน ตุลาคม 2560 มาตรา 9(8)
10.  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 มาตรา 9(8)
11.  ประจำเดือน ธันวาคม 2560 มาตรา 9(8)
12.  ประจำเดือน มกราคม 2561 มาตรา 9(8)
13.  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 มาตรา 9(8)
14.  ประจำเดือน มีนาคม 2561 มาตรา 9(8)
15.  ประจำเดือน เมษายน 2561 มาตรา 9(8)
16.  ประจำเดือน มิถุนายน  2561 มาตรา 9(8)


ปรับปรุงเมื่อวันที่  16 พฤษภาคม  2561
หมายเหตุ :  รายละเอียดขอดูได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  

คู่มือประชาชน
ITA การประเมินคุณธรรมฯ
ศูนย์ประสานงานฯโคโรนา 2019
ระบบองคิวทำใบขับขี่
สำนักงานคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
Facebook สนง.ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทดสอบใบอนุญาตขับรถ
กรมการขนส่งทางบก
เวปไซค์การจัดการความรู้ กรมการขนส่งทางบก
1584
โรงเรียนสอนขับรถ
kigja
info
GPS
สำนักนายกรัฐมนตรี 111
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ประกอบการ)
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ใช้บริการ)
ประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการของ สขจ. กำแพงเพชร
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ของ สขข. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
คำถามี่พบบ่อย
คู่มือมาตรฐานกลาง

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

139 หมู่ 7 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
12
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
184,470
  • โทรสาร : 055-710-417
  • E-mail : kamphaengphat.dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl