• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรกรมการขนส่งทางบก

มาตรา 9(8)  ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด
1. ประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหน่วยงานรัฐ
ลำดับที่ แฟ้ม / รายละเอียดเอกสาร แฟ้มที่
1.  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้าง "ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ " เงินกองทุนเพื่อความปลอดถัยในการใช้รถใช้ถนน
ประจำปีงบประมาณ 2560
 มาตรา 9(8)  
2.  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นผู้รับจ้างเหมา " พนักงานขับรถ " เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ประจำปีงบประมาณ 2560
มาตรา 9(8)
3.  ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเจ้าเหมาบริการรักษาความสะอาด สำนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 9(8)
4.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน(เงินนอกงบประมาณ) ด้วยวิธีประกวดราคมอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
มาตรา 9(8)
5.   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่ทำการสิ่งก่อสร้างประกอบและอื่น ๆ สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding) มาตรา 9(8)
6.   ประกาศ เรื่อง  การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต่อการใช้งานต่อไป มาตรา 9(8)
7.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ตุลาคม 2563 มาตรา 9(8)
8.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 มาตรา 9(8)
9.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ธันวาคม  2563 มาตรา 9(8)
10.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มกราคม 2564 มาตรา 9(8)
11.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 มาตรา 9(8)
12.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มีนาคม 2564 มาตรา 9(8)

 

 

ปรับปรุงเมื่อวันที่  15 พฤษภาคม  2564
หมายเหตุ :  รายละเอียดขอดูได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
 

คู่มือประชาชน
ITA การประเมินคุณธรรมฯ
ศูนย์ประสานงานฯโคโรนา 2019
ระบบองคิวทำใบขับขี่
สำนักงานคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
Facebook สนง.ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทดสอบใบอนุญาตขับรถ
กรมการขนส่งทางบก
เวปไซค์การจัดการความรู้ กรมการขนส่งทางบก
1584
โรงเรียนสอนขับรถ
kigja
info
GPS
สำนักนายกรัฐมนตรี 111
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ประกอบการ)
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ใช้บริการ)
ประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการของ สขจ. กำแพงเพชร
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ของ สขข. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
คำถามี่พบบ่อย
คู่มือมาตรฐานกลาง

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

139 หมู่ 7 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
32
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
184,490
  • โทรสาร : 055-710-417
  • E-mail : kamphaengphat.dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl