• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรกรมการขนส่งทางบก

มาตรา 9(8)  ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด
1. ประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหน่วยงานรัฐ
ลำดับที่ แฟ้ม / รายละเอียดเอกสาร แฟ้มที่
1.  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้าง "ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ " เงินกองทุนเพื่อความปลอดถัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2560  มาตรา 9(8)  
2.  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นผู้รับจ้างเหมา " พนักงานขับรถ " เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2560 มาตรา 9(8)
3.  ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเจ้าเหมาบริการรักษาความสะอาด สำนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 9(8)
4.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน(เงินนอกงบประมาณ) ด้วยวิธีประกวดราคมอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มาตรา 9(8)
5.   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่ทำการสิ่งก่อสร้างประกอบและอื่น ๆ สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding) มาตรา 9(8)
6.   ประกาศ เรื่อง  การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต่อการใช้งานต่อไป มาตรา 9(8)

 

 

ปรับปรุงเมื่อวันที่  1 พฤษภาคม  2563
หมายเหตุ :  รายละเอียดขอดูได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กรมการขนส่งทางบก
เวปไซค์การจัดการความรู้ กรมการขนส่งทางบก
info
GPS
1584
ระบบองคิวทำใบขับขี่
ทดสอบใบอนุญาตขับรถ
โรงเรียนสอนขับรถ
kigja
สำนักนายกรัฐมนตรี 111
สำนักงานคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ประกอบการ)
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ใช้บริการ)
Facebook สนง.ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการของ สขจ. กำแพงเพชร
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ของ สขข. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
คำถามี่พบบ่อย
คู่มือมาตรฐานกลาง

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

139 หมู่ 7 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
12
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
70,754
  • โทรสาร : 055-710-417
  • E-mail : kamphaengphat.dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl