• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรกรมการขนส่งทางบก

มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรีทั้งนี้ให้ระบุราชชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง
หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
3. แจ้งมติคณะอนุกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัด
ลำดับที่ แฟ้ม / รายละเอียดเอกสาร แฟ้มที่
1. มาตรา 9(7)
2. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ไม่ประจำทางประจำจังหวัดกำแพงเพชร  ครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 1  มีนาคม  2560
มาตรา 9(7)
3. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ไม่ประจำทางประจำจังหวัดกำแพงเพชร  ครั้งที่ 3/2560
เมื่อวันที่  14   มีนาคม   2560
มาตรา 9(7)
4. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ไม่ประจำทางประจำจังหวัดกำแพงเพชร  ครั้งที่ 4/2560
เมื่อวันที่  27   เมษายน 2560
มาตรา 9(7)
5. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ไม่ประจำทางประจำจังหวัดกำแพงเพชร  ครั้งที่ 5/2560
เมื่อวันที่ 25  พฤษภาคม   2560
มาตรา 9(7)
6. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ไม่ประจำทางประจำจังหวัดกำแพงเพชร  ครั้งที่ 6/2560
เมื่อวันที่ 28  มิถุนายน  2560
มาตรา 9(7)
7. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ไม่ประจำทางประจำจังหวัดกำแพงเพชร  ครั้งที่ 7/2560
เมื่อวันที่ 27  กรกฎาคม 2560
มาตรา 9(7)
8. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ไม่ประจำทางประจำจังหวัดกำแพงเพชร  ครั้งที่ 8/2560
เมื่อวันที่ 6  กันยายน  2560
 
มาตรา 9(7)
9. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ไม่ประจำทางประจำจังหวัดกำแพงเพชร  ครั้งที่ 9/2560
เมื่อวันที่ 26  กันยายน  2560
มาตรา 9(7)
10. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ไม่ประจำทางประจำจังหวัดกำแพงเพชร  ครั้งที่ 10/2560
เมื่อวันที่ 21  พฤศจิกายน  2560
มาตรา 9(7)
11. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ไม่ประจำทางประจำจังหวัดกำแพงเพชร  ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2561
มาตรา 9(7)
12. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ไม่ประจำทางประจำจังหวัดกำแพงเพชร  ครั้งที่ 2/2561
เมื่อวันที่ 21  มีนาคม  2561
มาตรา 9(7)
13. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ไม่ประจำทางประจำจังหวัดกำแพงเพชร  ครั้งที่ 3/2561
เมื่อวันที่ 30  เมษายน  2561
มาตรา 9(7)
     

 

ปรับปรุงเมื่อวันที่  20 พฤษภาคม  2561
หมายเหตุ :  รายละเอียดขอดูได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 

คู่มือประชาชน
ITA การประเมินคุณธรรมฯ
ศูนย์ประสานงานฯโคโรนา 2019
ระบบองคิวทำใบขับขี่
สำนักงานคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
Facebook สนง.ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทดสอบใบอนุญาตขับรถ
กรมการขนส่งทางบก
เวปไซค์การจัดการความรู้ กรมการขนส่งทางบก
1584
โรงเรียนสอนขับรถ
kigja
info
GPS
สำนักนายกรัฐมนตรี 111
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ประกอบการ)
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ใช้บริการ)
ประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการของ สขจ. กำแพงเพชร
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ของ สขข. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
คำถามี่พบบ่อย
คู่มือมาตรฐานกลาง

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

139 หมู่ 7 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
45
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
184,503
  • โทรสาร : 055-710-417
  • E-mail : kamphaengphat.dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl