• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรกรมการขนส่งทางบก

มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรีทั้งนี้ให้ระบุราชชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง
หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
2. แจ้งมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัด
ลำดับที่ แฟ้ม / รายละเอียดเอกสาร แฟ้มที่
1. มาตรา 9 (7)
2. ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗    มาตรา 9 (7)
3. มาตรา 9 (7)
4. ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗    มาตรา 9 (7)
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ มาตรา 9 (7)
6. ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘   มาตรา 9 (7)
7. รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ มาตรา 9 (7)
8.  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่่่งทางบกประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ มาตรา 9 (7)
9. รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒ มาตรา 9 (7)

 

ปรับปรุงเมื่อวันที่  20 มกราคม 2563
หมายเหตุ :  รายละเอียดขอดูได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กรมการขนส่งทางบก
เวปไซค์การจัดการความรู้ กรมการขนส่งทางบก
info
GPS
1584
ระบบองคิวทำใบขับขี่
ทดสอบใบอนุญาตขับรถ
โรงเรียนสอนขับรถ
kigja
สำนักนายกรัฐมนตรี 111
สำนักงานคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ประกอบการ)
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ใช้บริการ)
Facebook สนง.ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการของ สขจ. กำแพงเพชร
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ของ สขข. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
คำถามี่พบบ่อย
คู่มือมาตรฐานกลาง

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

139 หมู่ 7 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
25
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
70,767
  • โทรสาร : 055-710-417
  • E-mail : kamphaengphat.dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl