• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรกรมการขนส่งทางบก

 

มาตรา 9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
5. รายชื่อโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรอง และที่ได้รับอนุญาตในหลักการ
ลำดับที่ เลขที่หนังสือรับรอง ชื่อโรงเรียนสอนขับรถเอกชน ที่อยู่ หลักสูตร แฟ้มที่
1. 604006/2550  บริษัท ที เค ซี มอเตอร์ไบค์ จำกัด 126 ถ. เลี่ยงเมือง ต. ในเมือง อ. เมือง
จ. กำแพงเพชร 62000
1. การสอนขับรถจักรยานยนต์                      มาตรา 9(1)
2. 6040088/2558  วีเอ็น ไดร์ฟวิ่ง เซ็นเตอร์ กำแพงเพชร
โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด วีเอ็น ไดร์ฟวิ่ง เซ็นเตอร์ กำแพงเพชร
1188  ม. 2 ต. ท่ามะเขือ  อ. คลองขลุง 
จ. กำแพงเพชร 62120
1. การสอนขับรถยนต์
2. การสอนขับรถจักรยานยนต์
มาตรา 9(1)  
3. 6040122/2559 วีเอ็น ไดร์ฟวิ่ง เซ็นเตอร์ กำแพงเพชร
โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด วีเอ็น ไดร์ฟวิ่ง เซ็นเตอร์ กำแพงเพชร
1191 ม. 2 ต. ท่ามะเขือ  อ. คลองขลุง
จ. กำแพงเพชร 62120
1. การสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่ง ชนิดที่ 1 หรือ 2
2. การสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่ง ชนิดที่ 3 (รถลากจูง)
มาตรา 9(1)
4. 6040124/2559  พี เอส เซฟไดร์ฟ โดย บริษัท นครชากังราว จำกัด  310/16  ม.  6  ต. สระแก้ว  อ. เมือง
จ. กำแพงเพชร 62000
1. การสอนขับรถยนต์ มาตรา 9(1)
5. 6040164/2559  พี เอส เซฟไดร์ฟ โดย บริษัท นครชากังราว จำกัด  310/16  ม.  6  ต. สระแก้ว  อ. เมือง
จ. กำแพงเพชร 62000
1. การสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่ง ชนิดที่ 1 หรือ 2
2. การสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่ง ชนิดที่ 3 (รถลากจูง)
3. การสอนขับรถจักรยานยนต์
มาตรา 9(1)
                                                                                    

 

ปรับปรุงเมื่อวันที่  20 พฤษภาคม  2561
หมายเหตุ :  รายละเอียดขอดูได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือประชาชน
ITA การประเมินคุณธรรมฯ
ศูนย์ประสานงานฯโคโรนา 2019
ระบบองคิวทำใบขับขี่
สำนักงานคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
Facebook สนง.ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทดสอบใบอนุญาตขับรถ
กรมการขนส่งทางบก
เวปไซค์การจัดการความรู้ กรมการขนส่งทางบก
1584
โรงเรียนสอนขับรถ
kigja
info
GPS
สำนักนายกรัฐมนตรี 111
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ประกอบการ)
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ใช้บริการ)
ประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการของ สขจ. กำแพงเพชร
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ของ สขข. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
คำถามี่พบบ่อย
คู่มือมาตรฐานกลาง

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

139 หมู่ 7 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
264
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
184,458
  • โทรสาร : 055-710-417
  • E-mail : kamphaengphat.dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl