• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรกรมการขนส่งทางบก

มาตรา 9(1)  ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
3. แจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง
ลำดับที่ ประเภท เลขที่ ชื่อเจ้าของกิจการ ที่อยู่ วันที่อนุญาต วันสิ้นอายุ แฟ้มที่
1.  ผู้ติดตั้งฯ CNG รถยนต์ ตธร/กพ 1-2558  บริษัท มิตรดีเซลกำแพงเพชร จำกัด  99/9 ม. 13 ต. นครชุม อ. เมือง จ. กำแพงเพชร  62000
เบอร์โทร.055-799186
11 มิ.ย. 58 11 มิ.ย. 61 มาตรา 9(1)
2.  ผู้ติกตั้งฯ LPG รถยนต์ ตปร/กพ 1-2558 บริษัท มิตรดีเซล กำแพงเพชร 2013 จำกัด  99/9 ม. 13 ต. นครชุม อ. เมือง จ. กำแพงเพชร  62000    
เบอร์โทร.055-799186
 11 มิ.ย. 58 11 มิ.ย. 61 มาตรา 9(1)
3.  ผู้ซ่อมฯ CNG ขนส่ง ซธข/กพ 1-2559 บริษัท นิวแมน จำกัด  8 ม. 13 ต. นครชุม  อ. เมือง จ. กำแพงเพชร 62000
เบอร์โทร.055-799001
2 ก.ย. 59 2 ก.ย. 62 มาตรา 9(1)
                                                                                                                                                                             

 


ปรับปรุงเมื่อวันที่  21 พฤษภาคม  2561
หมายเหตุ :  รายละเอียดขอดูได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  

 

คู่มือประชาชน
ITA การประเมินคุณธรรมฯ
ศูนย์ประสานงานฯโคโรนา 2019
ระบบองคิวทำใบขับขี่
สำนักงานคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
Facebook สนง.ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทดสอบใบอนุญาตขับรถ
กรมการขนส่งทางบก
เวปไซค์การจัดการความรู้ กรมการขนส่งทางบก
1584
โรงเรียนสอนขับรถ
kigja
info
GPS
สำนักนายกรัฐมนตรี 111
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ประกอบการ)
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ใช้บริการ)
ประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการของ สขจ. กำแพงเพชร
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ของ สขข. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
คำถามี่พบบ่อย
คู่มือมาตรฐานกลาง

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

139 หมู่ 7 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
76
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
184,534
  • โทรสาร : 055-710-417
  • E-mail : kamphaengphat.dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl