• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรกรมการขนส่งทางบก

มาตรา 9(1)  ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
2. แจ้งมติคณะอนุกรรมการพิจารณาเงิ่อนไขๆไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร
ลำดับที่ แฟ้ม / รายละเอียดเอกสาร แฟ้มที่
1.  นายคำมวล  สระแพงน้อย                                                                               มาตรา 9(1)
2.  นางสาวกาญจนา  พิลึก มาตรา 9(1)
3.  นางศิริพร  แซ่อึ้ง มาตรา 9(1)
4.  นายพิเชษฐ  เมืองไทย มาตรา 9(1)
5.  นายสุวิทย์  รัตนากร มาตรา 9(1)
6.  นายทวี  ทองสัมฤทธิ์ มาตรา 9(1)
7.  นายสายพรวน  ตู๋ปาน มาตรา 9(1)
8.  นายบุญเลี้ยง ชูช้าง มาตรา 9(1)
9.  นางบุญยัง  เข็มเพชร มาตรา 9(1)
     


ปรับปรุงเมื่อวันที่  21 พฤษภาคม  2561
หมายเหตุ :  รายละเอียดขอดูได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  

คู่มือประชาชน
ITA การประเมินคุณธรรมฯ
ศูนย์ประสานงานฯโคโรนา 2019
ระบบองคิวทำใบขับขี่
สำนักงานคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
Facebook สนง.ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทดสอบใบอนุญาตขับรถ
กรมการขนส่งทางบก
เวปไซค์การจัดการความรู้ กรมการขนส่งทางบก
1584
โรงเรียนสอนขับรถ
kigja
info
GPS
สำนักนายกรัฐมนตรี 111
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ประกอบการ)
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ใช้บริการ)
ประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการของ สขจ. กำแพงเพชร
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ของ สขข. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
คำถามี่พบบ่อย
คู่มือมาตรฐานกลาง

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

139 หมู่ 7 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
2
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
184,460
  • โทรสาร : 055-710-417
  • E-mail : kamphaengphat.dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl