• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรกรมการขนส่งทางบก

มาตรา 9(6)สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผุกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน ในการจัดทำบริการสาธารณะ
2. สัญญาอื่น ๆ
ลำดับที่ แฟ้ม / รายละเอียดเอกสาร แฟ้มที่
1.  สัญญาซื้อขายทั่วไป (สัญญาเลขที่ 21/2560) มาตรา 9(6)
2.  สัญญาจ้างทำงานปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร (สัญญาเลขที่ กพ 0012/พด 26/2560) มาตรา 9(6)
3.  สัญญาจ้างทาสีสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพเพชร (สัญญาเลขที่ กพ 0012/พด 30/2560) มาตรา 9(6)
4.  สัญญาจ้างให้บริการรักษาความสปลอดภัย (สัญญาเลขที่ 27/2561) มาตรา 9(6)
5.  สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร (สััญญาเลขที่ 28/2561) มาตรา 9(6)
6.  สัญญาซื้อขายโต๊ะประชุม ชนิด 16  ที่นั่ง (สัญญาเลขที่ กพ 0012/พด 29/2561) มาตรา 9(6)
7.  สัญญาซื้อขายตู้ลางเลื่อนเก็ยต้นทะเบียนพร้อมติดตั้ง (สัญญาเลขที่ กพ 0012/พด 30/2561) มาตรา 9(6)
8.  สัญญาซื้อขาย ฝากั้น/ฉากกั้นพร้อมกล่องเหล็ก (สัญญาเลขที่ กพ 0012/พด 31/2561) มาตรา 9(6)
9.  สัญญาซื้อขาย ตู้เหล็กสองบาน (สัญญาเลขที่ กพ 0012/พด 32/2561) มาตรา 9(6)
10.  สัญญาซื้อขายเก้าอี่ทำงาน (สัญญาเลขที่ กพ 0012/พด 33/2561) มาตรา 9(6)
11.  สัญญาซื้อขายโต๊ะพับ (สัญญาเลขที่ กพ 0012/พด 34/2561) มาตรา 9(6)
     

 

ปรับปรุงเมื่อวันที่  20 พฤษภาคม  2561
หมายเหตุ :  รายละเอียดขอดูได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  

คู่มือประชาชน
ITA การประเมินคุณธรรมฯ
ศูนย์ประสานงานฯโคโรนา 2019
ระบบองคิวทำใบขับขี่
สำนักงานคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
Facebook สนง.ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทดสอบใบอนุญาตขับรถ
กรมการขนส่งทางบก
เวปไซค์การจัดการความรู้ กรมการขนส่งทางบก
1584
โรงเรียนสอนขับรถ
kigja
info
GPS
สำนักนายกรัฐมนตรี 111
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ประกอบการ)
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ใช้บริการ)
ประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการของ สขจ. กำแพงเพชร
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ของ สขข. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
คำถามี่พบบ่อย
คู่มือมาตรฐานกลาง

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

139 หมู่ 7 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
69
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
184,527
  • โทรสาร : 055-710-417
  • E-mail : kamphaengphat.dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl