• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรกรมการขนส่งทางบก

สถิติการปฏิบัตงานประจำเดือน

1. สถิติจำนวนรถจะทะเบียนสะสม
2. สถิติดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถ
         2.1  สถิติดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถยนต์
         2.2   สถิติดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถขนส่ง
3. ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับจำนวนรถจดใหม่ป้ายแดงจำแยกตามยี่ห้อ
         3.1 ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับจำนวนรถจดใหม่ป้ายแดงจำแยกตามยี่ห้อ (รย. 1)
         3.2 ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับจำนวนรถจดใหม่ป้ายแดงจำแยกตามยี่ห้อ (รย. 2 )
         3.3 ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับจำนวนรถจดใหม่ป้ายแดงจำแยกตามยี่ห้อ (รย. 3 )
         3.4 ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับจำนวนรถจดใหม่ป้ายแดงจำแยกตามยี่ห้อ (รย. 12 )
4. ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับจำนวนรถจดทะเบียนรถจดใหม่ ตามพรบ. ขนส่ง จำแนกตามมาตรฐาน / ลักษณะ
         4.1 ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับจำนวนรถจดทะเบียนรถจดใหม่ตามพรบ. ขนส่ง จำแนกตามมาตรฐาน / ลักษณะ (รถโดยสาร)
         4.2 ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับจำนวนรถจดทะเบียนรถจดใหม่ตามพรบ. ขนส่ง จำแนกตามมาตรฐาน / ลักษณะ (รถบรรทุก)
5. ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ
6. ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ
         6.1 ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ
          6.2 ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินการด้านผู้ประจำรถ
7. ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับจำนวนใบอนุญาตประกอบการขนส่งสะสม
8. ข้อมูลสถิติสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินการด้านใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
9. ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเกึี่ยวกับรายได้จากเงินภาษีรถ
        9.1 ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับรายได้จากเงินภาษีรถตาม พรบ. รถยนต์
        9.2 ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับรายได้จากเงินภาษีรถตาม พรบ. ขนส่ง
10. ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับผู้ฝ่าฝืนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
11. ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับผู้ฝ่าฝืนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
12. ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถ
       12.1 ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถตาม พรบ.รถยนต์
       12.2 ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถตาม พรบ.ขนส่ง
คู่มือประชาชน
ITA การประเมินคุณธรรมฯ
ศูนย์ประสานงานฯโคโรนา 2019
ระบบองคิวทำใบขับขี่
สำนักงานคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
Facebook สนง.ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทดสอบใบอนุญาตขับรถ
กรมการขนส่งทางบก
เวปไซค์การจัดการความรู้ กรมการขนส่งทางบก
1584
โรงเรียนสอนขับรถ
kigja
info
GPS
สำนักนายกรัฐมนตรี 111
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ประกอบการ)
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ใช้บริการ)
ประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการของ สขจ. กำแพงเพชร
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ของ สขข. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
คำถามี่พบบ่อย
คู่มือมาตรฐานกลาง

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

139 หมู่ 7 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
166
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
175,647
  • โทรสาร : 055-710-417
  • E-mail : kamphaengphat.dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl