• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรกรมการขนส่งทางบก

ข้อมูลเริ่มต้นการจดทะเบียนรถ

ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

พรบ. รถยนต์ พรบ. ขนส่ง
รถเก๋ง กธ-1521 รถโดยสารประจำทาง  10-1545
รถตู้ นข-3474 รถโดยสารไม่ประจำทาง  30-0360
รถกระบะ บร-8576 รถโดยสารไม่ประจำทาง VIP  36-0019
รถจักรยานยนต์ 1กณ-5269 รถโดยสารส่วนบุคคล  40-0211
รถจักรยานยนต์สาธารณะ กกข-356 รถบรรทุกไม่ประจำทาง  70-4033
รถแทรกเตอร์ ตง-3384 รถบรรทุกส่วนบุคคล  83-3951

 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กรมการขนส่งทางบก
เวปไซค์การจัดการความรู้ กรมการขนส่งทางบก
info
GPS
1584
ระบบองคิวทำใบขับขี่
ทดสอบใบอนุญาตขับรถ
โรงเรียนสอนขับรถ
kigja
สำนักนายกรัฐมนตรี 111
สำนักงานคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ประกอบการ)
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ใช้บริการ)
Facebook สนง.ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการของ สขจ. กำแพงเพชร
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ของ สขข. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
คำถามี่พบบ่อย
คู่มือมาตรฐานกลาง

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

139 หมู่ 7 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
28
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
70,770
  • โทรสาร : 055-710-417
  • E-mail : kamphaengphat.dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl