• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 14 เมษายน 2564

 กรมการขนส่งทางบก เข้มความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะเทศกาลสงกรานต์ 2564 ตรวจความพร้อมทั้งก่อนและระหว่างการเดินทาง เผย!!! ผลดำเนินการ 4 วัน ตรวจรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถแล้ว 46,324 คัน/คน

กรมการขนส่งทางบก เข้มความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะเทศกาลสงกรานต์ 2564 ตรวจความพร้อมทั้งก่อนและระหว่างการเดินทาง เผย!!! ผลดำเนินการ 4 วัน ตรวจรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถแล้ว 46,324 คัน/คน กำชับ!!! รถโดยสารสาธารณะต้องใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดและขับในช่องทางจราจรซ้ายสุดเพื่อไม่ให้กีดขวางจราจร

 

       นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงผลดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 โดยมีมาตรการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอด จุด Checking Point และจุด Rest Area ทั่วประเทศ วันที่ 13 เมษายน 2564 ดำเนินการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ จำนวน 9,621 คัน/คน พบว่ามีความพร้อมในการบริการ ส่งผลให้ผลดำเนินการสะสม 4 วัน (10-13 เมษายน 2564) ดำเนินการตรวจความพร้อมแล้ว 46,324 คัน/คน แบ่งเป็น การตรวจความพร้อมก่อนออกเดินทางจากสถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอด จำนวน 32,229 คัน/คน เป็นรถโดยสารประจำทาง จำนวน 32,085 คัน/คน พบรถไม่พร้อมสั่งเปลี่ยนรถคันใหม่จำนวน 3 คัน และเป็นรถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 144 คัน/คน ตรวจสอบแล้วพร้อมให้บริการทุกคัน/คน การตรวจความพร้อม ณ จุด Checking Point ทั่วประเทศ จำนวน 8,171 คัน/คน เป็นรถโดยสารประจำทาง จำนวน 8,054 คัน/คน และรถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 117 คัน/คน ตรวจสอบแล้วพร้อมให้บริการทุกคัน/คน การตรวจความพร้อม ณ จุด Rest Area ใน 13 จังหวัด จำนวน 5,924 คัน/คน แบ่งเป็น รถโดยสารประจำทาง 5,703 คัน/คน และรถโดยสารไม่ประจำทาง 221 คัน/คน ตรวจสอบแล้วพร้อมให้บริการทุกคัน/คน สำหรับการดูแลประชาชนผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 พบว่ามีการแจ้งปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ รวม 4 วัน จำนวน 265 เรื่อง โดย 3 อันดับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนสูงสุด คือ สภาพรถไม่มั่นคงแข็งแรง /ดัดแปลงตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบ ทิ้งผู้โดยสาร/ไม่จอดรับผู้โดยสาร ขับรถประมาณหวาดเสียว กรมการขนส่งทางบกจะติดตามตัวผู้ถูกร้องเรียนมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

 

       ทั้งนี้ ในช่วงที่เริ่มมีการเดินทางหลังเทศกาลสงกรานต์ กำชับให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งดำเนินการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถอย่างต่อเนื่อง โดยพนักงานขับรถต้องพร้อมสำหรับการให้บริการด้วยความปลอดภัย มีใบอนุญาตขับรถถูกต้อง ไม่เสพสารเสพติดและปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ชั่วโมงการขับรถไม่เกินที่กฎหมายกำหนด ส่วนการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะต้องมีสภาพตัวรถต้องสมบูรณ์สำหรับการให้บริการอย่างปลอดภัย อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น ระบบเบรก ยาง ล้อ เข็มขัดนิรภัย ประตูรถ ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก ประตูฉุกเฉิน เป็นต้น ต้องมีความพร้อมสำหรับการใช้งาน หากตรวจพบรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถไม่พร้อม สั่งเปลี่ยนรถคันใหม่หรือพนักงานขับรถคนใหม่ทดแทนทันที นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกได้เพิ่มความเข้มงวดมาตรการตรวจสอบและควบคุมการใช้ความเร็วของรถโดยสารสาธารณะทุกคัน ต้องผ่านการตรวจสอบการทำงานของระบบ GPS Tracking ต้องส่งข้อมูลแจ้งตำแหน่งของรถมายังศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ได้แบบเรียลไทม์ พร้อมกำชับพนักงานขับรถให้ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดและขับในช่องทางจราจรซ้ายสุดเพื่อไม่ให้กีดขวางจราจรของรถประเภทอื่น

 

       ในส่วนของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดทุกแห่ง ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสาร พนักงานขับรถทุกคน กำชับตรวจสอบผู้โดยสารและพนักงานขับรถต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ มีมาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) อย่างเหมาะสม และพิมพ์ QR Code ไทยชนะเพื่อให้ผู้โดยสารลงทะเบียนเช็คอิน-เช็คเอาท์ ทุกครั้งที่ใช้บริการ พบเห็นรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัย แจ้งสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

 

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
  กรมการขนส่งทางบก สรุปผล4วัน เข้มความปลอดภัย.doc 14 เม.ย. 2564 207 KB  

รูปภาพ

คู่มือประชาชน
ITA การประเมินคุณธรรมฯ
ศูนย์ประสานงานฯโคโรนา 2019
ระบบองคิวทำใบขับขี่
สำนักงานคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
Facebook สนง.ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทดสอบใบอนุญาตขับรถ
กรมการขนส่งทางบก
เวปไซค์การจัดการความรู้ กรมการขนส่งทางบก
1584
โรงเรียนสอนขับรถ
kigja
info
GPS
สำนักนายกรัฐมนตรี 111
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ประกอบการ)
แบบสอบถามความเชื่อมั่นองค์กร(กลุ่มผู้ใช้บริการ)
ประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการของ สขจ. กำแพงเพชร
แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ของ สขข. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
คำถามี่พบบ่อย
คู่มือมาตรฐานกลาง

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

139 หมู่ 7 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
157
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
175,638
  • โทรสาร : 055-710-417
  • E-mail : kamphaengphat.dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl