จัดซื้อ จัดจ้าง http://www.dlt.go.th/site/kamphaengphet/m-news/6631/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Thu, 09 Jul 2020 16:13:37 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก http://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png http://www.dlt.go.th/site/kamphaengphet/m-news/6631/ ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 2 คัน (โดยวิธีการประมูล)http://www.dlt.go.th/site/kamphaengphet/m-news/6631/view.php?_did=16370http://www.dlt.go.th/minisite/miniengine/modules/m_files_store/download.php?ref=ODA3M19zbkRrZGh4 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 ประกาศขายทอดตลาดประตูรั้วทางเข้าและทางออกที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป(โดยวิธีการประมูล)http://www.dlt.go.th/site/kamphaengphet/m-news/6631/view.php?_did=16369http://www.dlt.go.th/minisite/miniengine/modules/m_files_store/download.php?ref=NzA3M19zbkRrZGh4 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (เงินนอกงบประมาณ) ด้วยวิธีประกวดราคมอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)http://www.dlt.go.th/site/kamphaengphet/m-news/6631/view.php?_did=12491 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700