บทความเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นคนดี ซื่อสัตย์ สุจริต http://www.dlt.go.th/site/kamphaengphet/m-news/8642/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Mon, 27 Sep 2021 11:52:05 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก http://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png http://www.dlt.go.th/site/kamphaengphet/m-news/8642/ หลักการทรงงานhttp://www.dlt.go.th/site/kamphaengphet/m-news/8642/view.php?_did=19340http://www.dlt.go.th/minisite/miniengine/modules/m_files_store/download.php?ref=NTA2NF9zbkRrZGh4 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 หลัก 10 ประการhttp://www.dlt.go.th/site/kamphaengphet/m-news/8642/view.php?_did=19339http://www.dlt.go.th/minisite/miniengine/modules/m_files_store/download.php?ref=NjA2NF9zbkRrZGh4 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ข้าราชการที่ดีhttp://www.dlt.go.th/site/kamphaengphet/m-news/8642/view.php?_did=19338http://www.dlt.go.th/minisite/miniengine/modules/m_files_store/download.php?ref=NzA2NF9zbkRrZGh4 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 คุณธรรมและจริยธรรมhttp://www.dlt.go.th/site/kamphaengphet/m-news/8642/view.php?_did=19337http://www.dlt.go.th/minisite/miniengine/modules/m_files_store/download.php?ref=ODA2NF9zbkRrZGh4 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 พฤติกรรมที่พึงประสงค์หรือควรปฏิบัติ (DO's)http://www.dlt.go.th/site/kamphaengphet/m-news/8642/view.php?_did=19336http://www.dlt.go.th/minisite/miniengine/modules/m_files_store/download.php?ref=OTA2NF9zbkRrZGh4 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 บทบาทของผู้บริหารในการเสริมสร้างจริยธรรมองค์กรhttp://www.dlt.go.th/site/kamphaengphet/m-news/8642/view.php?_did=19335http://www.dlt.go.th/minisite/miniengine/modules/m_files_store/download.php?ref=MDE2NF9zbkRrZGh4 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700