การประกาศรับสมัครงาน http://www.dlt.go.th/site/kamphaengphet/m-news/7584/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Tue, 04 Aug 2020 06:57:44 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก http://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png http://www.dlt.go.th/site/kamphaengphet/m-news/7584/ ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลาสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลhttp://www.dlt.go.th/site/kamphaengphet/m-news/7584/view.php?_did=26256http://www.dlt.go.th/minisite/miniengine/modules/m_files_store/download.php?ref=OTI0Nl9zbkRrZGh4 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลhttp://www.dlt.go.th/site/kamphaengphet/m-news/7584/view.php?_did=25778http://www.dlt.go.th/minisite/miniengine/modules/m_files_store/download.php?ref=NzAyNl9zbkRrZGh4 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งhttp://www.dlt.go.th/site/kamphaengphet/m-news/7584/view.php?_did=21944http://www.dlt.go.th/minisite/miniengine/modules/m_files_store/download.php?ref=NDEyNV9zbkRrZGh4 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (พรักงานขับรถ) ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนของกรมการขนส่งทางบกhttp://www.dlt.go.th/site/kamphaengphet/m-news/7584/view.php?_did=20952http://www.dlt.go.th/minisite/miniengine/modules/m_files_store/download.php?ref=OTcwNV9zbkRrZGh4 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคล (พนักงานขับรถ) ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563http://www.dlt.go.th/site/kamphaengphet/m-news/7584/view.php?_did=20794http://www.dlt.go.th/minisite/miniengine/modules/m_files_store/download.php?ref=MDMwNV9zbkRrZGh4 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่งhttp://www.dlt.go.th/site/kamphaengphet/m-news/7584/view.php?_did=20756http://www.dlt.go.th/minisite/miniengine/modules/m_files_store/download.php?ref=ODIwNV9zbkRrZGh4 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งhttp://www.dlt.go.th/site/kamphaengphet/m-news/7584/view.php?_did=20369http://www.dlt.go.th/minisite/miniengine/modules/m_files_store/download.php?ref=Mjc4NF9zbkRrZGh4 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลhttp://www.dlt.go.th/site/kamphaengphet/m-news/7584/view.php?_did=14682http://www.dlt.go.th/minisite/miniengine/modules/m_files_store/download.php?ref=OTIzM19zbkRrZGh4 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรุ้ ความสามารถ ทักษณะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวาลา สถานที่ในประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษณะและสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลhttp://www.dlt.go.th/site/kamphaengphet/m-news/7584/view.php?_did=14435http://www.dlt.go.th/minisite/miniengine/modules/m_files_store/download.php?ref=NTUwM19zbkRrZGh4 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประจำศูนย์ฯ GPShttp://www.dlt.go.th/site/kamphaengphet/m-news/7584/view.php?_did=14401http://www.dlt.go.th/minisite/miniengine/modules/m_files_store/download.php?ref=MzMwM19zbkRrZGh4 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าเหมาบริการhttp://www.dlt.go.th/site/kamphaengphet/m-news/7584/view.php?_did=14400http://www.dlt.go.th/minisite/miniengine/modules/m_files_store/download.php?ref=MzEwM19zbkRrZGh4 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตราhttp://www.dlt.go.th/site/kamphaengphet/m-news/7584/view.php?_did=14399http://www.dlt.go.th/minisite/miniengine/modules/m_files_store/download.php?ref=NjQ5Ml9zbkRrZGh4 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700