• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 4 ตุลาคม 2562

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม !!!  เปิดให้บริการ “เลื่อนล้อ ต่อภาษี” (Drive Thru For Tax) ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ดีเดย์ วันที่ 15 ตุลาคม 2562

        นายฉัตรชัย  อนันตกูล ขนส่งจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม จะเปิดให้บริการ “เลื่อนล้อ ต่อภาษี” (Drive Thru For Tax) ตามโครงการยกระดับคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านการขนส่ง โดยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้านทะเบียนและภาษีรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ บริเวณสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เพื่อให้บริการรับชำระภาษีรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยไม่ต้องลงจากรถ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการให้บริการชำระภาษีรถในรูปแบบใหม่ สะดวก รวดเร็ว สามารถนำรถเข้าไปในช่องเลื่อนล้อ แล้วชำระภาษีได้ทันทีแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Service) ซึ่งเป็นการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ สำหรับประเภทรถที่เปิดให้บริการรับชำระภาษี ได้แก่รถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1), รถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2), รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) และรถจักรยานยนต์ (รย.12) โดยไม่จำกัดพื้นที่ไม่ว่ารถนั้นจะจดทะเบียนที่จังหวัดใดก็ตาม ใช้เวลาในการดำเนินการไม่เกิน 3 นาทีต่อคัน โดยผู้ที่ประสงค์จะใช้บริการจะต้องเตรียมเอกสารดังนี้

1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ หรือสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถ

2. หลักฐานการจัดให้มีประกันภัย ตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535

3. ใบรับรองการตรวจสภาพรถเอกชน (รถยนต์ที่มีอายุการใช้งานครบ 7 ปี และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานครบ 5 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน)

4. กรณีรถใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง ต้องมีหนังสือรับรองการตรวจสอบและทดสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบสำหรับการใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงมาแสดงด้วย

ทั้งนี้ การเปิดให้บริการ “เลื่อนล้อ ต่อภาษี” (Drive Thru For Tax) จะเริ่มเปิดให้บริการในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 นี้ เป็นต้นไป โดยให้บริการระหว่างเวลา 07.30 – 15.00 น. จึงขอเชิญชวนประชาชนมาใช้บริการ “เลื่อนล้อ ต่อภาษี” (Drive Thru For Tax) เป็นการเพิ่มช่องทางให้บริการและให้ประชาชนได้มีทางเลือกมากขึ้น เกิดความสะดวก รวดเร็วให้กับผู้มาใช้บริการชำระภาษีรถ และเป็นการวางรากฐานในการรับรองการบริการงานตามแนวทางการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐที่ยึดผู้รับบริการหรือประชาชนเป็นศูนย์กลางอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมในการมาใช้การบริการในครั้งนี้ ขนส่งจังหวัดนครปฐม กล่าวทิ้งท้าย

 

vvvvvvvvvvvv

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด   
ข่าวประชาสัมพันธ์เลื่อนล้อต่อภาษี.pdf 118 KB 76

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

100 หมู่ที่ 8 ถนนมาลัยแมน ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
475
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
303,685
  • โทรสาร : 0 3426 1013
  • E-mail : nakhonpathom@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl