ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง http://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3800/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Tue, 18 Jan 2022 15:05:16 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก http://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png http://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3800/ แบบ สขร.1-ก. ประจำเดือน ธันวาคม 2564http://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3800/view.php?_did=38357...Thu, 01 Jan 1970 07:33:42 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิดป้ายไวนิล/สื่อประชาสัมพันธ์http://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3800/view.php?_did=38209...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิดสื่อประชาสัมพันธ์http://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3800/view.php?_did=38208...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจงhttp://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3800/view.php?_did=38013...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ประกาศผู้ชนะจ้างผลิตป้ายไวนิล โครงการนักเรียนรุ่นใหม่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565http://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3800/view.php?_did=37819...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 แบบ สขร.1-ก. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564http://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3800/view.php?_did=37818...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 แบบ สขร.1-ก. ประจำเดือน ตุลาคม 2564http://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3800/view.php?_did=37817...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารพร้อมใบประกาศhttp://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3800/view.php?_did=37497...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีนhttp://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3800/view.php?_did=37496...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ไม่ใช้แล้วhttp://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3800/view.php?_did=37487...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารที่พักhttp://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3800/view.php?_did=37005...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุhttp://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3800/view.php?_did=36973...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุhttp://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3800/view.php?_did=36733...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ผู้ชนะการเสนอราคา ผลิตป้ายไวนิลhttp://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3800/view.php?_did=36732...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพวงมาลา สขจ.พะเยาhttp://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3800/view.php?_did=36548...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพวงมาลา สขข.ภูซางhttp://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3800/view.php?_did=36547...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพวงมาลา สขข.ปงhttp://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3800/view.php?_did=36546...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ สขจ.พะเยาhttp://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3800/view.php?_did=36542...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ สขข.ภูซางhttp://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3800/view.php?_did=36541...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ สขข.ปงhttp://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3800/view.php?_did=36540...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700