รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี http://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8465/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Tue, 18 Jan 2022 14:29:26 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก http://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png http://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8465/ รายงานสรุปผลการดำเนินงานตานโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564http://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8465/view.php?_did=31094...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตานโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)http://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8465/view.php?_did=25728...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (รอบ 6 เดือน)http://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8465/view.php?_did=18992...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700