มาตรา 9(8) ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วงงานรัฐเป็นรายเดือนทุกๆเดือน ตามแบบ สขร.1 http://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/9676/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Tue, 18 Jan 2022 14:34:09 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก http://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png http://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/9676/ ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆเดือน ตามแบบ สขร.1http://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/9676/view.php?_did=25751...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700