• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 25 มิถุนายน 2561

อัตราค่าโดยสาร / ตารางเดินรถ

การเดินทางโดยรถไฟ    
   
การรถไฟแห่งประเทศไทย    
การเดินทางโดยรถโดยสาร    
บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด บริษัท ขนส่ง จำกัด บริษัท สมบัตริทัวร์ จำกัด

* ข้อควรระวัง : การจองตั๋วผ่านระบบอินเตอร์เน็ตมีความเสี่ยง ควรศึกษาข้อมูลและความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ


อัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทาง แต่ละหมวด แต่ละสาย ในจังหวัดศรีสะเกษ
** รถโดยสารในจังหวัดศรีสะเกษ มี 2 หมวด คือ หมวด 1 และหมวด 4 โดยอนุมัติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดศรีสะเกษ


อัตราค่ารถโดยสารในจังหวัดศรีสะเกษ หมวด 1

 1. หมวด 1 สายที่ 1 ชื่อเส้นทาง บ้านหอย - บ้านบก
 2. หมวด 1 (อำเภอกันทรลักษ์) สายที่ 1 ชื่อเส้นทาง ชุมชนป่าไม้พัฒนา - โรงเรียนมารีอุปถัมภ์
 3. หมวด 1 (อำเภอภูสิงห์) สายที่ 1 ชื่อเส้นทาง สถานีขนส่งผู้โดยสารเมืองใหม่ช่องสะงำ - ด่านพรมแดนถาวรช่องสะงำ
 4. หมวด 1 สายที่ 2 ชื่อเส้นทาง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ - โรงเรียนบ้านหนองครก
 5. หมวด 1 สายที่ 2 ชื่อเส้นทาง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ - โรงเรียนบ้านหนองครก
 6. หมวด 1 (อำเภอกันทรลักษ์) สายที่ 3 ชื่อเส้นทาง บ้านป่าไม้พัฒนา - วัดขนาวนาราม
 7. หมวด 1 สายที่ 4 ชื่อเส้นทาง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์- สวนสัตว์ศรีสะเกษ

เพิ่มเติม อัตราค่ารถโดยสารในจังหวัดศรีสะเกษ หมวด 3
โดยอนุมัติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555

 1. หมวด 3 สายที่ 253 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - น้ำยืน
 2. หมวด 3 สายที่ 253 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - น้ำยืน สำหรับการเดินรถตัดช่วง ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์
 3. หมวด 3 สายที่ 253 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - น้ำยืน สำหรับการเดินรถเส้นทางแยกช่วง ศรีสะเกษ - บ้านจาน
 4. หมวด 3 สายที่ 253 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - น้ำยืน สำหรับการเดินรถเส้นทางแยกช่วง ศรีสะเกษ - บ้านเขิน
 5. หมวด 3 สายที่ 253 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - น้ำยืน สำหรับการเดินรถเส้นทางแยกช่วง ศรีสะเกษ - บ้านกราม
 6. หมวด 3 สายที่ 253 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - น้ำยืน สำหรับการเดินรถเส้นทางแยกช่วง ศรีสะเกษ - บ้านตูม - บ้านไพรงาม
 7. หมวด 3 สายที่ 253 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - น้ำยืน สำหรับการเดินรถเส้นทางแยกช่วง ศรีสะเกษ - บ้านโพนแดง
 8. หมวด 3 สายที่ 253 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - น้ำยืน สำหรับการเดินรถตัดช่วง ศรีสะเกษ - บ้านทุ่ม - บ้านหนองจิก

อัตราค่ารถโดยสารในจังหวัดศรีสะเกษ หมวด 4

 1. หมวด 4 สายที่ 4184 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - ปรางค์กู่
 2. หมวด 4 สายที่ 4184 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - ปรางค์กู่ ช่วง ศรีสะเกษ - บ้านดวนใหญ่
 3. หมวด 4 สายที่ 4184 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - ปรางค์กู่ ช่วง ศรีสะเกษ - อำเภอวังหิน
 4. หมวด 4 สายที่ 4184 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - ปรางค์กู่ ช่วง ตะรางสวาย - ปรางค์กู่
 5. หมวด 4 สายที่ 4185 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - ขุขันธ์
 6. หมวด 4 สายที่ 4185 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - ช่องสะงำ
 7. หมวด 4 สายที่ 4186 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - อุทุมพรพิสัย
 8. หมวด 4 สายที่ 4186 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - อุทุมพรพิสัย ช่วง ศรีสะเกษ - บ้านขี้เหล็กใหญ่
 9. หมวด 4 สายที่ 4186 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - อุทุมพรพิสัย ช่วง ศรีสะเกษ - บ้านค้อ
 10. หมวด 4 สายที่ 4186 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - อุทุมพรพิสัย ช่วง ศรีสะเกษ - บ้านจาน
 11. หมวด 4 สายที่ 4187 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - ราษีไศล
 12. หมวด 4 สายที่ 4189 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - ขุนหาญ
 13. หมวด 4 สายที่ 4189 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - ขุนหาญ ช่วง ขุนหาญ - หัวช้าง
 14. หมวด 4 สายที่ 4276 ชื่อเส้นทาง กันทรลักษ์- กันทรารมย์
 15. หมวด 4 สายที่ 4276 ชื่อเส้นทาง กันทรลักษ์- กันทรารมย์ ช่วง กันทรารมย์ - อำเภอโนนคูน
 16. หมวด 4 สายที่ 4276 ชื่อเส้นทาง กันทรลักษ์- กันทรารมย์ ช่วง กันทรารมย์ - บ้านเขิน
 17. หมวด 4 สายที่ 4276 ชื่อเส้นทาง กันทรลักษ์- กันทรารมย์ ช่วง กันทรลักษ์- วิทยาลัยการอาชีพ
 18. หมวด 4 สายที่ 4278 ชื่อเส้นทาง อุทุมพรพิสัย - ปรางค์กู่
 19. หมวด 4 สายที่ 4281 ชื่อเส้นทาง ห้วยทับทัน - บึงบูรพ์
 20. หมวด 4 สายที่ 4282 ชื่อเส้นทาง อุทุมพรพิสัย - ปรางค์กู่
 21. หมวด 4 สายที่ 4292 ชื่อเส้นทาง ไพรบึง - ขุขันธ์
 22. หมวด 4 สายที่ 4292 ชื่อเส้นทาง ไพรบึง - ขุขันธ์ ช่วง ขุขันธ์ - บ้านลุมพุก
 23. หมวด 4 สายที่ 4292 ชื่อเส้นทาง ไพรบึง - ขุขันธ์ ช่วง ขุขันธ์- บ้านลุมพุก
 24. หมวด 4 สายที่ 4293 ชื่อเส้นทาง ไพรบึง - ตะเคียน - ขุขันธ์
 25. หมวด 4 สายที่ 4298 ชื่อเส้นทาง กันทรลักษ์- ขุขันธ์
 26. หมวด 4 สายที่ 4301 ชื่อเส้นทาง ขุนหาญ - กันทรลักษ์
 27. หมวด 4 สายที่ 4302 ชื่อเส้นทาง ราศีไศล - ยางชุมน้อย
 28. หมวด 4 สายที่ 4302 ชื่อเส้นทาง ราษีไศล - ยางชุมน้อย ช่วง ราษีไศล - บ้านหนองปลาดุก
 29. หมวด 4 สายที่ 4302 ชื่อเส้นทาง ราษีไศล - ยางชุมน้อย
 30. หมวด 4 สายที่ 4302 ชื่อเส้นทาง ราษีไศล - ยางชุมน้อย ช่วง ราษีไศล - บ้านหนองปลาดุก
 31. หมวด 4 สายที่ 4313 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - ไพรบึง
 32. หมวด 4 สายที่ 4314 ชื่อเส้นทาง กันทรารมย์ - ยางชุมน้อย
 33. หมวด 4 สายที่ 4314 ชื่อเส้นทาง กันทรารมย์ - ยางชุมน้อย ช่วง กันทรารมย์- บ้านหนองแสง
 34. หมวด 4 สายที่ 4314 ชื่อเส้นทาง กันทรารมย์ - ยางชุมน้อย ช่วง กันทรารมย์- บ้านแสงใหญ่
 35. หมวด 4 สายที่ 4314 ชื่อเส้นทาง กันทรารมย์ - ยางชุมน้อย ช่วง กันทรารมย์- บ้านเจี่ย
 36. หมวด 4 สายที่ 4316 ชื่อเส้นทาง ราษีไศล - อำเภอบึงบูรพ์
 37. หมวด 4 สายที่ 4395 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - น้ำเกลี้ยง
 38. หมวด 4 สายที่ 4428 ชื่อเส้นทาง กันทรลักษ์ - บ้านคำสะอาด
 39. หมวด 4 สายที่ 4429 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - อำเภอบึงบูรพ์
 40. หมวด 4 สายที่ 4430 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - บ้านแข้- อุทุมพรพิสัย
 41. หมวด 4 สายที่ 4466 ชื่อเส้นทาง กันทรลักษ์ - บ้านปิงโปง
 42. หมวด 4 สายที่ 4467 ชื่อเส้นทาง กันทรลักษ์ - บ้านเขิน
 43. หมวด 4 สายที่ 4468 ชื่อเส้นทาง กันทรารมย์ - บ้านโนนหนองสิม
 44. หมวด 4 สายที่ 4468 ชื่อเส้นทาง กันทรารมย์ - บ้านโนนหนองสิม ช่วง กันทรารมย์- บ้านผักแผว
 45. หมวด 4 สายที่ 4468 ชื่อเส้นทาง กันทรารมย์ - บ้านโนนหนองสิม ช่วง กันทรารมย์- บ้านจาน
 46. หมวด 4 สายที่ 4468 ชื่อเส้นทาง กันทรารมย์ - บ้านโนนหนองสิม ช่วง กันทรารมย์- บ้านเขิน
 47. หมวด 4 สายที่ 4468 ชื่อเส้นทาง กันทรารมย์ - บ้านโนนหนองสิม ช่วง กันทรารมย์- บ้านหนองบาง
 48. หมวด 4 สายที่ 4468 ชื่อเส้นทาง กันทรารมย์ - บ้านโนนหนองสิม ช่วง กันทรารมย์- บ้านคล้อ
 49. หมวด 4 สายที่ 4471 ชื่อเส้นทาง กันทรลักษ์ - บ้านกุดเสลา
 50. หมวด 4 สายที่ 4471 ชื่อเส้นทาง กันทรลักษ์ - บ้านกุดเสลา
 51. หมวด 4 สายที่ 4472 ชื่อเส้นทาง กันทรลักษ์ - สำโรงเกียรติ์
 52. หมวด 4 สายที่ 4485 ชื่อเส้นทาง กันทรลักษ์ - เขาพระวิหาร
 53. หมวด 4 สายที่ 4485 ชื่อเส้นทาง กันทรลักษ์ - เขาพระวิหาร ช่วง กันทรลักษ์- บ้านด่าน
 54. หมวด 4 สายที่ 4485 ชื่อเส้นทาง กันทรลักษ์ - เขาพระวิหาร ช่วง กันทรลักษ์- บ้านท่าสว่าง
 55. หมวด 4 สายที่ 4518 ชื่อเส้นทาง ขุนหาญ - ขุขันธ์
 56. หมวด 4 สายที่ 4533 ชื่อเส้นทาง อุทุมพรพิสัย - บ้านตาโกน
 57. หมวด 4 สายที่ 4533 ชื่อเส้นทาง อุทุมพรพิสัย - บ้านตาโกน ช่วง อุทุมพรพิสัย - บ้านหนองแคน
 58. หมวด 4 สายที่ 4533 ชื่อเส้นทาง อุทุมพรพิสัย - บ้านตาโกน ช่วง อุทุมพรพิสัย - บ้านโนนดู่
 59. หมวด 4 สายที่ 4559 ชื่อเส้นทาง ราษีไศล - บ้านกระเดา
 60. หมวด 4 สายที่ 4560 ชื่อเส้นทาง ราษีไศล - บ้านด่าน
 61. หมวด 4 สายที่ 4562 ชื่อเส้นทาง ราษีไศล - บ้านโพธิ์
 62. หมวด 4 สายที่ 4563 ชื่อเส้นทาง ราษีไศล - บ้านคลีกลิ้ง
 63. หมวด 4 สายที่ 4602 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - ยางชุมน้อย
 64. หมวด 4 สายที่ 4602 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - ยางชุมน้อย ช่วง ศรีสะเกษ - บ้านยาง
 65. หมวด 4 สายที่ 4602 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - ยางชุมน้อย ช่วง ศรีสะเกษ - บ้านเปือย
 66. หมวด 4 สายที่ 4602 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - ยางชุมน้อย ช่วง ศรีสะเกษ - บ้านขามเปือย
 67. หมวด 4 สายที่ 4602 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - ยางชุมน้อย ช่วง ศรีสะเกษ - บ้านสร้างปี่
 68. หมวด 4 สายที่ 4602 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - ยางชุมน้อย ช่วง ศรีสะเกษ - บ้านโนนคูณ
 69. หมวด 4 สายที่ 4602 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - ยางชุมน้อย ช่วง ศรีสะเกษ - บ้านคอนกาม
 70. หมวด 4 สายที่ 4602 ชื่อเส้นทาง ศรีสะเกษ - ยางชุมน้อย ช่วง ศรีสะเกษ - บ้านด่านนอกดง
 71. หมวด 4 สายที่ 4691 ชื่อเส้นทาง ขุขันธ์ - บ้านแซร์สะโบว์
 72. หมวด 4 สายที่ 4692 ชื่อเส้นทาง ขุขันธ์ - บ้านแซร์ไปร์
 73. หมวด 4 สายที่ 4692 ชื่อเส้นทาง ขุขันธ์ - บ้านแซร์ไปร์ ช่วง ขุขันธ์- บ้านขนุน
 74. หมวด 4 สายที่ 4692 ชื่อเส้นทาง ขุขันธ์ - บ้านแซร์ไปร์ ช่วง ขุขันธ์- บ้านโสน
 75. หมวด 4 สายที่ 4692 ชื่อเส้นทาง ขุขันธ์ - บ้านแซร์ไปร์ ช่วง ขุขันธ์- บ้านหนองคล้า
 76. หมวด 4 สายที่ 4692 ชื่อเส้นทาง ขุขันธ์ - บ้านแซร์ไปร์ ช่วง ขุขันธ์- บ้านห้วยตามอญ
 77. หมวด 4 สายที่ 4692 ชื่อเส้นทาง ขุขันธ์ - บ้านแซร์ไปร์ ช่วง ขุขันธ์- บ้านโอปังโกว์
 78. หมวด 4 สายที่ 4692 ชื่อเส้นทาง ขุขันธ์ - บ้านแซร์ไปร์
 79. หมวด 4 สายที่ 4692 ชื่อเส้นทาง ขุขันธ์ - บ้านแซร์ไปร์ - ช่องสะงำ
 80. หมวด 4 สายที่ 4693 ชื่อเส้นทาง ขุขันธ์ - บ้านสกุล
 81. หมวด 4 สายที่ 4694 ชื่อเส้นทาง ขุนหาญ - บ้านซำขี้เหล็ก
 82. หมวด 4 สายที่ 4694 ชื่อเส้นทาง ขุนหาญ - บ้านซำขี้เหล็ก ช่วงขุนหาญ - บ้านหนองบัวเรณ - บ้านห้วยจันทร์
 83. หมวด 4 สายที่ 4695 ชื่อเส้นทาง ขุนหาญ - บ้านจองกอ
 84. หมวด 4 สายที่ 4695 ชื่อเส้นทาง ขุนหาญ - บ้านจองกอ ช่วงขุนหาญ - บ้านกระเบา - บ้านห้วยจันทร์
 85. หมวด 4 สายที่ 4696 ชื่อเส้นทาง กันทรลักษ์ - บ้านตาปรก
 86. หมวด 4 สายที่ 4697 ชื่อเส้นทาง กันทรลักษ์ - บ้านภูฝ้าย

สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ

287 ม.6 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร. 0 4561 7420 พิกัด GPS Lat,Lon / 15.087673, 104.328274

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
724
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
265,694
 • โทรสาร : 0 4561 7420
 • E-mail : sisaket@dlt.mail.go.th
 • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl