• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัยกรมการขนส่งทางบก

ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

          ฝ่ายทะเบียนรถยนต์
                    - ประจำปีงบประมาณ 2562

 

          ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
                    - ประจำปีงบประมาณ 2562 
                               - เดือน ตุลาคม 2561
                               - เดือน พฤศจิกายน 2561
                               - เดือน ธันวาคม 2561
                               - เดือน มกราคม 2562
                               - เดือน กุมภาพันธ์ 2562
                               - เดือน มีนาคม 2562
                               - เดือน เมษายน 2562
                               - เดือน พฤษภาคม 2562
                               - เดือน มิถุนายน 2562
                               - เดือน กรกฎาคม 2562
                               - เดือน สิงหาคม 2562
                               - เดือน กันยายน 2562

สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย

สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย 20 หมู่ 13 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000 Facebook : https://www.facebook.com/สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย-382801492113323/

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
240
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
139,795
  • โทรสาร : 0-5561-2731
  • E-mail : sukhothai@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl