Home ประกาศข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมการขนส่งทางบก เผยการพัฒนาคุณภาพผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ โดยเพิ่มเนื้อหาความรู้การขับขี่ที่ปลอดภัย จาก 2 ชั่วโมง เป็น 4 ชั่วโมง ส่งผลให้เปิดรับคำขอได้จำกัดในแต่ละวัน ทั้งนี้ขอให้จองคิวล่วงหน้าด้วยตนเอง หรือทางโทรศัพท์
กรมการขนส่งทางบก เผยการพัฒนาคุณภาพผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ โดยเพิ่มเนื้อหาความรู้การขับขี่ที่ปลอดภัย จาก 2 ชั่วโมง เป็น 4 ชั่วโมง ส่งผลให้เปิดรับคำขอได้จำกัดในแต่ละวัน ทั้งนี้ขอให้จองคิวล่วงหน้าด้วยตนเอง หรือทางโทรศัพท์

กรมการขนส่งทางบก เผยการพัฒนาคุณภาพผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ โดยเพิ่มเนื้อหาความรู้การขับขี่ที่ปลอดภัย จาก 2 ชั่วโมง เป็น 4 ชั่วโมง ส่งผลให้เปิดรับคำขอได้จำกัดในแต่ละวัน ทั้งนี้ขอให้จองคิวล่วงหน้าด้วยตนเอง หรือทางโทรศัพท์

 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter