Home
ตอนที่ 11 ความรุนแรงของอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้น

     ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน  มูลนิธิสาธารณะสุขแห่งชาติ ระบุว่า  ความรุนแรงของอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโน้มสูงขึ้น   โดยในปี 2552  มีความรุนแรง หรือมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ย 9.6 จากอุบัติเหตุ 100 ครั้ง  ปี พ.ศ.2553  เพิ่มขึ้นเป็น 9.82 คน   ปี พ.ศ.2554  เพิ่มขึ้น 10.24 คน  และในปี พ.ศ.2555 จะมากถึง 10.83 คน  ซึ่งถือว่ามีแนวโน้มที่มีความรุนแรงมากขึ้น  สาเหตุเกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภัย,  ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย  พฤติกรรมการนั่งท้ายกระบะ , ง่วง – เมา แล้วขับ หรือหลับในขณะขับรถ

     ขับขี่อย่างมีวินัย ใส่ใจวินัยจราจร  และเอื้ออาทรเพื่อนร่วมทาง เพื่อร่วมกันสรรค์สร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ร่วมกันนะคะ

     ด้วยความปราถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์ และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบกค่ะ

 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter