Home ประกาศข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมการขนส่งทางบก ย้ำ เจ้าของรถที่แผ่นป้ายทะเบียนรถแตกลายงา ติดต่อขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนได้ ฟรี ถึงวีนที่ 30 กันยายนนี้ ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ ที่รถจดทะเบียนอยู่ หากพ้นกำหนดดังกล่าวต้องชำระค่าธรรมเนียนในอัตราปกติ

                              อ่านต่อ..
กรมการขนส่งทางบก ย้ำ เจ้าของรถที่แผ่นป้ายทะเบียนรถแตกลายงา ติดต่อขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนได้ ฟรี ถึงวีนที่ 30 กันยายนนี้ ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ ที่รถจดทะเบียนอยู่ หากพ้นกำหนดดังกล่าวต้องชำระค่าธรรมเนียนในอัตราปกติ

กรมการขนส่งทางบก ย้ำ เจ้าของรถที่แผ่นป้ายทะเบียนรถแตกลายงา ติดต่อขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนได้ ฟรี ถึงวีนที่ 30 กันยายนนี้ ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ ที่รถจดทะเบียนอยู่ หากพ้นกำหนดดังกล่าวต้องชำระค่าธรรมเนียนในอัตราปกติ

 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter