Home
ประกาศกรมการขนส่งทางบก
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 (16 เม.ย. 58)
2 ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2558 (8 เม.ย. 58)
3 คำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ 133/3/2558 เรื่อง มอบอำนาจในการแจ้งความร้องทุกข์ในคดีอาญา (31 มี.ค. 58)
4 การดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถโดยผลของกฎหมาย ( 24 มี.ค. 58)
5 ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการขอจดทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2558 (24 มี.ค. 58)
6 ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 เรื่อง การคัดเลือกหาผู้จำหน่ายอาหารประเภทอาหารทั่วไป ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 (24 มี.ค. 58)
7 ให้งดการออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษีรถประจำปีที่ห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งชุมชน (13 มี.ค. 58)
8 เปิดให้บริการจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) (9 มี.ค.58)
9 ขอเชิญสัมมนารับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการประเมินความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ของวัสดุภายในรถโดยสาร (2 มี.ค.58)
10 ขอเชิญสัมมนารับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการประเมินความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ของวัสดุภายในรถโดยสาร (2 มี.ค.58)
11 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นการศึกษาความเป็นไปได้และรูปแบบการบริหารจัดการสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค ครั้งที่ 1 (24 ก.พ.58)
12 ร่วมประเมินคุณภาพรถแท็กซี่กับแอพพลิเคชั่น DLT Check In (24 ก.พ.58)
13 คำสั่งนายทะเบียนกลาง ที่ 001/2558 - ที่ 005/2558 เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ (20 ก.พ. 58)
14 ให้ออกปฏิบัติงานบริการรับชำระภาษีประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ตามโครงการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้า (Govemment Plaza) (13 ก.พ. 58)
15 ประกาศโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาทักษะผู้ขับรถบรรทุกและรถโดยสาร 3 หลักสูตร 1. "การขับขี่อย่างปลอดภัย" 2. "การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ" 3. "การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ(ชั้นสูง) (10 ก.พ. 58)
16 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง แบบและการจัดวางที่นั่งผู้โดยสารของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารไม่ประจำทาง มาตรฐาน 2 (จ) (รถตู้ชนิดพิเศษ) พ.ศ. 2557 (10 ก.พ. 58)
17 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดสีและรูปภาพเสมือนจริง (Graphic) รูปแบบใหม่ ของแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่ใช้หมายเลขทะเบียนที่กำหนดให้เป็นหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมที่จดทะเบียนในจังหวัดสมุทรสาคร (6 ม.ค.58)
18 ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน "การจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง" (29 ม.ค. 58)
19 พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2557 และพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2557 (23 ม.ค. 58)
20 พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2557 (15 ม.ค.58)
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter