Home
ประกาศกรมการขนส่งทางบก
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ขอขยายเวลารับและยื่นซองสอบราคา, กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงทำรั้วระหว่างสนามทดสอบขับรถกับลานจอดรถและื้พื้นที่ส่วนอื่น ๆ สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 12/2557
2 คำสั่งนายทะเบียนกลาง ที่ 017/2557 เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ (29 ต.ค. 57)
3 คำสั่งนายทะเบียนกลาง ที่ 016/2557 เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ (29 ต.ค. 57)
4 คำสั่งนายทะเบียนกลาง ที่ 015/2557 เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ (29 ต.ค. 57)
5 คำสั่งนายทะเบียนกลาง ที่ 014/2557 เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ (29 ต.ค. 57)
6 คำสั่งนายทะเบียนกลาง ที่ 013/2557 เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ (29 ต.ค. 57)
7 การอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (29 ต.ค. 57)
8 ประกาศนายทะเบียนกลาง กรมการขนส่งทางบก เรื่อง ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด 3 สายที่ 201 พระนครศรีอยุธยา - นครราชสีมา (29 ต.ค. 57)
9 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดสีและรูปภาพเสมือนของแท้จริง (Graphic) รูปแบบใหม่ของจังหวัดน่าน, จังหวัดสงขลา และจังหวัดสระบุรี (22 ต.ค. 57)
10 ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทำรั้วระหว่างสนามทดสอบขับรถกับลานจอดรถและพื้นที่ส่วนอื่น ๆ สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ (22 ต.ค. 57)
11 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง เชิญชวนให้ผู้ประสงค์จะลงทุนก่อสร้างเพื่อจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ยื่นคำขอรับใบอนุญาต (21 ต.ค. 57)
12 ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยบัญชีรถและจำหน่ายรถหรือเครื่องยนต์สำหรับรถ พ.ศ. 2557 (17 ต.ค.57)
13 ประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัดระยอง เรื่อง ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่ง (6 ต.ค. 57)
14 ประกวดกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ประกวดข้อเสนอเพื่อเข้าใช้พื้นที่จำหน่ายอาหาร และพื้นที่ห้องวีไอพี ภายในอาคารที่พักและโรงอาหาร สถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า (1 ต.ค. 57)
15 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ประกวดข้อเสนอเพื่อเข้าใช้พื้นที่จำหน่ายอาหาร และพื้นที่ห้องวีไอพี ภายในอาคารที่พักและโรงอาหาร สถานีขนส่งสินค้าคลองหลวง (1 ต.ค. 57)
16 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ประกวดข้อเสนอเพื่อเข้าใช้พื้นที่จำหน่ายอาหาร และพื้นที่ห้องวีไอพี ภายในอาคารทีี่พักและโรงอาหาร สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล (1 ต.ค. 57)
17 การจัดทำใบกำกับการขนส่ง (29 ก.ย. 57)
18 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบเสื้อกั๊กหรือเสื้อคลุม และการแสดงสถานที่รอรับคนโดยสาร และหมายเลขประจำตัวคนขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำประวัติคนขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. 2557 (19 ก.ย. 57)
19 สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกเปิดให้ยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ในเส้นทางหมวด 1 และ หมวด 4 รวม 13 เส้นทาง (16 ก.ย. 57)
20 เอกสารสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ (11 ก.ย.57)
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter