Home
ประกาศกรมการขนส่งทางบก
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง เชิญชวนให้ผู้ประสงค์จะลงทุนก่อสร้างเพื่อจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ยื่นคำขอรับใบอนุญาต (21 ต.ค. 57)
2 ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยบัญชีรถและจำหน่ายรถหรือเครื่องยนต์สำหรับรถ พ.ศ. 2557 (17 ต.ค.57)
3 ประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัดระยอง เรื่อง ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่ง (6 ต.ค. 57)
4 ประกวดกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ประกวดข้อเสนอเพื่อเข้าใช้พื้นที่จำหน่ายอาหาร และพื้นที่ห้องวีไอพี ภายในอาคารที่พักและโรงอาหาร สถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า (1 ต.ค. 57)
5 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ประกวดข้อเสนอเพื่อเข้าใช้พื้นที่จำหน่ายอาหาร และพื้นที่ห้องวีไอพี ภายในอาคารที่พักและโรงอาหาร สถานีขนส่งสินค้าคลองหลวง (1 ต.ค. 57)
6 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ประกวดข้อเสนอเพื่อเข้าใช้พื้นที่จำหน่ายอาหาร และพื้นที่ห้องวีไอพี ภายในอาคารทีี่พักและโรงอาหาร สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล (1 ต.ค. 57)
7 การจัดทำใบกำกับการขนส่ง (29 ก.ย. 57)
8 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบเสื้อกั๊กหรือเสื้อคลุม และการแสดงสถานที่รอรับคนโดยสาร และหมายเลขประจำตัวคนขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำประวัติคนขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. 2557 (19 ก.ย. 57)
9 สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกเปิดให้ยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ในเส้นทางหมวด 1 และ หมวด 4 รวม 13 เส้นทาง (16 ก.ย. 57)
10 เอกสารสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ (11 ก.ย.57)
11 เอกสารสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ (11 ก.ย.57)
12 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ Hero on th Road "รวมพลคนดี ถนนสีขาว" (27 ส.ค.57)
13 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ประตูทางขึ้นลงและประตูฉุกเฉินสำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร พ.ศ. 2557 (6 ส.ค.57)
14 ประกาศการจองคิวผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว (ใหม่) (6 ส.ค.57)
15 ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งที่ต้องจัดให้มีสมุดประจำรถประวัติผู้ประจำรถ รายงานการขนส่งและรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง และหลักเกณฑ์ในการดำเนินการ พ.ศ... (1 ส.ค.57)
16 ด่วน ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการแจ้งไม่ใช้รถและการแจ้งใช้รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 (25 ก.ค.57)
17 ด่วนมาก เรื่อง เชิญชวนให้ผู้ประสงค์จะลงทุนก่อสร้างเพื่อจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ยื่นคำขอรับใบอนุญาต (25 ก.ค. 57)
18 ประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัด เรื่อง ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่ง (18 ก.ค.57)
19 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างระบบสัญญาจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง (10 ก.ค. 57)
20 ประกาศกรมการขนส่งทางบก จำนวน 2 ฉบับ (9 ก.ค.57)
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter