Home
ประกาศกรมการขนส่งทางบก
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ราคาประเมินรถยนต์และรถจักรยานยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ค.ศ. ๒๐๑๖)
2 ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ
3 ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวดอักษร ขธ (จำนวน 23 รายการ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 ประกาศนายทะเบียนกลาง กรมการขนส่งทางบก เรื่อง ยกเลิกประกาศยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางในเส้นทางหมวด 3 สายที่ 839 นครราชสีมา - นครพนม
5 ข้อปฏิบัติสำหรับการประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศภายใต้โครงการนำร่องระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียนระหว่างไทย - มาเลเซีย - สิงคโปร์
6 การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
7 ประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ให้ผู้ประสงค์ขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วนรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด 4 สายที่ 2670 พิษณุโลก - บ้านวังพิกุล - วังทอง
8 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด 3 สายที่ 165 อ่างทอง - ตาคลี
9 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด 3 สายที่ 653 ลพบุรี - สุพรรณบุรี
10 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด 3 สายที่ 111 อุทัยธานี - ตาคลี
11 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด 3 สายที่ 182 เชียงใหม่ - ลำพูน (ข)
12 ประกาศคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศตามกรอบความตกลงอาเซียน
13 ให้ผู้ประสงค์ขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่ง ในเส้นทางหมวด 3 สายที่ 397 พัทยา-บ้านแพ-ด่านถาวรบ้านแหลม
14 กฏกระทรวงการกำหนดประเภทผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งที่ต้องจัดให้มีสมุดประจำรถ ประวัติผู้ประจำรถ รายงานการขนส่ง และรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง พ.ศ. 2559
15 กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะ(ปรับปรุงอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะให้มีความเหมาะสมกับระยะทางที่ใช้รับจ้างและเป็นธรรมแก่ผู้โดยสารยิ่งขึ้น)
16 กฎกระทรวง ฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ และขนาดของรถ)
17 เรื่อง ให้มีหนังสือขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งเพื่อให้ควบคุมกำกับดูแลและเข้มงวดกวดขันผู้ขับรถให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
18 การแก้ไขดัดแปลงสภาพรถและการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถ หรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ
19 ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559
20 ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2559
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter