Home
ประกาศกรมการขนส่งทางบก
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 คำสั่งนายทะเบียนกลาง ที่ 021/2557-ที่ 023/2557 เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ (17 ธ.ค. 57)
2 คำสั่งนายทะเบียนกลาง ที่ 019/2557-ที่ 20/2557 เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ (3 ธ.ค. 57)
3 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดสีและรูปภาพเสมือนของแท้จริง (Graphic) ของแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ได้จากการประมูลและมีราคาสูงตามเกณฑ์ที่กำหนด (2 ธ.ค. 57)
4 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง เชิญชวนให้ผู้ประสงค์จะลงทุนก่อสร้างเพื่อจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ 2 ยื่นคำขอรับใบอนุญาต (1 ธ.ค. 57)
5 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง เปิดรับมอบที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดฉะเชิงเทรา แ่ห่งที่ 2 (1 ธ.ค. 57)
6 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดลักษณะ ขนาด สีของแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (27 พ.ย. 57)
7 ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการยกเลิกการนำรถยนต์นั่งไม่เกินเจ็ดคน มาทดแทนรถยนต์รับจ้างที่มีตัวเลขและตัวอักษรบอกหมวดนำหน้าเลขทะเบียนเป็น 1ท (ทก) และ 2ท (ทข) พ.ศ. 2557 (27 พ.ย. 57)
8 ประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่ง (7 พ.ย. 57)
9 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การคัดเลือกผู้ดำเนินการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมตามพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (6 พ.ย. 57)
10 ประกาศนายทะเบียนจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่ง (5 พ.ย. 57)
11 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ขยายระยะเวลาการขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนแผ่นป้ายทะเบียนชำรุดแตกลายงา ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 (3 พ.ย. 57)
12 ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ขอขยายเวลารับและยื่นซองสอบราคา, กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงทำรั้วระหว่างสนามทดสอบขับรถกับลานจอดรถและื้พื้นที่ส่วนอื่น ๆ สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 12/2557
13 คำสั่งนายทะเบียนกลาง ที่ 017/2557 เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ (29 ต.ค. 57)
14 คำสั่งนายทะเบียนกลาง ที่ 016/2557 เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ (29 ต.ค. 57)
15 คำสั่งนายทะเบียนกลาง ที่ 015/2557 เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ (29 ต.ค. 57)
16 คำสั่งนายทะเบียนกลาง ที่ 014/2557 เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ (29 ต.ค. 57)
17 คำสั่งนายทะเบียนกลาง ที่ 013/2557 เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ (29 ต.ค. 57)
18 การอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (29 ต.ค. 57)
19 ประกาศนายทะเบียนกลาง กรมการขนส่งทางบก เรื่อง ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด 3 สายที่ 201 พระนครศรีอยุธยา - นครราชสีมา (29 ต.ค. 57)
20 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดสีและรูปภาพเสมือนของแท้จริง (Graphic) รูปแบบใหม่ของจังหวัดน่าน, จังหวัดสงขลา และจังหวัดสระบุรี (22 ต.ค. 57)
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter