สำนักจัดระเบียบการขนส่งทางบก
สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล
สถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า
สถานีขนส่งสินค้าคลองหลวง
ฝ่ายสถานีขนส่งสินค้า
คณะกรรมการบริหารฯ
ส่วนกิจการสถานีขนส่ง
กรมการขนส่งทางบก

     อัตราค่าบริการ