กรมขนส่งทางบก

Date 17 August 2559

FOR CAR AND MOTORCYCLE DRIVING LICENSE.


1.PASSPORT WITH NON – IMMIGRANT VISA : ORIGINAL AND PHOTO COPY
**NON QUOTA VISA ALIEN IDENTITY BOOK (RED BOOK) : ORIGINAL AND PHOTO COPY
2. RESIDENCE CERTIFICATE FROM EMBASSY , IMMIGRATION POLICE OFFICE, GOVERNMENT ORGANIZATION , INTERNATIONAL ORGANIZATION , WORK PERMIT (WITH PRESENT RESIDENT ADDRESS IDENTIFIED) AND ORIGINAL PHOTO COPY
3. FIVE -YEARS THAI DRIVING LICENSE : CAR AND/OR MOTORCYCLE DRIVING LICENSE : ORIGINAL AND PHOTO COPY
4. PICTURES 2 PHOTOS 2 INCHES (NOT MORE THAN 6 MONTHS)
5. FEE : 505 BAHT
IF YOU DON’T COME BY YOURSELF : AUTHORISE LETTER WITH FEE STAMP 10 BATHS
*** INTERNATIONAL DRIVING LICENCE VALID FOR 1 YEAR.***

OR CENSUS REGISTRATION (IN CASE OF THE ALIEN) : ORIGINAL AND PHOTO COPY

Department of Land Transport

  • Department of Land Transport in 1032 Phaholyothin Road, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900.
  • Telephone (central) : 0-2271-8888
    Fax : 0-2271-8805 (In goverment hour)
  • Report website
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

Member Login

Login with facebook account
Sign in with your email address

Register

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
Subscribe News
bl