กรมขนส่งทางบก

Date 17 August 2559

FOR CAR AND MOTORCYCLE DRIVING LICENSE.


1.PASSPORT WITH NON – IMMIGRANT VISA : ORIGINAL AND PHOTO COPY
**NON QUOTA VISA ALIEN IDENTITY BOOK (RED BOOK) : ORIGINAL AND PHOTO COPY
2. RESIDENCE CERTIFICATE FROM EMBASSY , IMMIGRATION POLICE OFFICE, GOVERNMENT ORGANIZATION , INTERNATIONAL ORGANIZATION , WORK PERMIT (WITH PRESENT RESIDENT ADDRESS IDENTIFIED) AND ORIGINAL PHOTO COPY
3. FIVE -YEARS THAI DRIVING LICENSE : CAR AND/OR MOTORCYCLE DRIVING LICENSE : ORIGINAL AND PHOTO COPY
4. PICTURES 2 PHOTOS 2 INCHES (NOT MORE THAN 6 MONTHS)
5. FEE : 505 BAHT
IF YOU DON’T COME BY YOURSELF : AUTHORISE LETTER WITH FEE STAMP 10 BATHS
*** INTERNATIONAL DRIVING LICENCE VALID FOR 1 YEAR.***

OR CENSUS REGISTRATION (IN CASE OF THE ALIEN) : ORIGINAL AND PHOTO COPY

Department of Land Transport

  • Department of Land Transport in 1032 Phaholyothin Road, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900.
  • Telephone (central) : 0-2271-8888
    Fax : 0-2271-8805 (In goverment hour)
  • Report website
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
Newsletter
Subscribe to our newsletter to receive news, updates,free stuff and new releases by email. We don't do spam.

Member Login

Login with facebook account
Sign in with your email address

Register

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
Subscribe News
bl