กรมขนส่งทางบก

Date 15 July 2559

IN CASE OF FOREIGNER TEMPORARY (TWO YEAR) DRIVING LICENSE

HAVE TO PREPARE THE DOCUMENTS AS FOLLOW

 1. 1
  PASSPORT WITH VISA (ORIGINAL AND PHOTO COPY)
 2. 2
  ORIGINAL PRESENT RESIDENT ADDRESS IN THAILAND CERTIFY FROM EMBASSY / IMMIGRATION BUREAU (VALID FOR 1 YEAR) OR WORK PERMIT (WITH PRESENT RESIDENT ADDRESS IDENTIFIED) AND ORIGINAL PHOTO COPY
 3. 3
  ORIGINAL MEDICAL CERTIFICATE (5 DISEASES FORM) FROM CLINIC OR HOSPITAL (VALID FOR 1 MONTH)
 4. 4
  ORIGINAL AND PHOTO COPY OF VALID INTERNATIONAL DRIVING LICENCE (1949 CONVENTION) OR LOCAL DRIVING LICENCE (TRANSLATE IN TO ENGLISH OR THAI LANGUAGE AND CERTIFY BY EMBASSY IF IT IS N'T IN ENGLISH LANGUAGE)
 

PROCEDURE

 
IF YOU ARE DISQUALIFIED IN NO.4 - FULL STEP FOLLOWING
 1. 1
  CHECK THE DOCUMENTS
 2. 2
  PRINT THE APPLICATION FORM
 3. 3
  IF YOU ARE QUALIFIED IN NO.4 ->
  • * TAKE A TRAINING 1 HOURS
  • * TAKE A PHYSICAL TEST
  • TAKE A TRAINING 5 HOURS
  • TAKE A PHYSICAL TEST
  • TAKE A THEORY TEST
  • TAKE A PRACTICAL TEST
 4. 4
  PAY THE FEE / TAKE A PHOTO AND PRINT DRIVING LICENCE (Fee 205 baht for car, Fee 105 baht for motorcycle)

Department of Land Transport

 • Department of Land Transport in 1032 Phaholyothin Road, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900.
 • Telephone (central) : 0-2271-8888
  Fax : 0-2271-8805 (In goverment hour)
 • Report website
  Email
 • Social Network กรมการขนส่งทางบก
 • facebook link
 • contact to line

Member Login

Login with facebook account
Sign in with your email address

Register

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
Subscribe News
bl