กรมขนส่งทางบก

Date 15 July 2559

IN CASE OF FOREIGNER RENEW THAI DRIVING LICENCE [BY YOURSELF]
FROM TWO-YEAR (DRIVING LICENCE) TO FIVE-YEARS DRIVING LICENCE

HAVE TO PREPARE THE DOCUMENTS AS FOLLOW

 1. 1
  ORIGINAL TWO-YEAR THAI DRIVING LICENCE
 2. 2
  PASSPORT WITH NON-IMMIGRANT VISA (ORIGINAL AND PHOTO COPY)
 3. 3
  ORIGINAL PRESENT RESIDENT ADDRESS IN THAILAND CERTIFY FROM EMBASSY / IMMIGRATION BUREAU (VALID FOR 1 YEAR) OR WORK PERMIT (WITH PRESENT RESIDENT ADDRESS IDENTIFIED) AND ORIGINAL PHOTO COPY OR WORK PERMIT WITH ORIGINAL AND PHOTO COPY
 4. 4
  ORIGINAL MEDICAL CERTIFICATE (5 DISEASES FORM) FROM CLINIC OR HOSPITAL (VALID FOR 1 MONTH)
 

PROCEDURE

 
IF YOU ARE DISQUALIFIED IN NO.4 - FULL STEP FOLLOWING
 1. 1
  CHECK THE DOCUMENTS
 2. 2
  PRINT THE APPLICATION FORM
 3. 3
  TAKE ONLY A PHYSICAL TEST
 4. 4
  PAY THE FEE / TAKE A PHOTO AND PRINT DRIVING LICENCE
  (FEE 505 BAHT)
  ADDITIONAL (CHANGE NAME OR ADDRESS CHARGE 50 BAHT)
  • * TAKE A TRAINING 1 HOURS
  • * TAKE A PHYSICAL TEST
  • TAKE A TRAINING 5 HOURS
  • TAKE A PHYSICAL TEST
  • TAKE A THEORY TEST
  • TAKE A PRACTICAL TEST
 

REMARK :

 1. 1
  IN CASE OF DRIVING LICENCE EXPIRED MORE THAN 1 YEAR
  - TAKE A THEORY TEST
 2. 2
  IN CASE OF DRIVING LICENCE EXPIRED MORE THAN 3 YEARS
  - TAKE A THEORY TEST AND PRACTICAL TEST
 

IN CASE OF FOREIGNER RENEW THAI DRIVING LICENCE [BY YOURSELF]
FIVE-YEARS DRIVING LICENCE

HAVE TO PREPARE THE DOCUMENTS AS FOLLOW

 1. 1
  ORIGINAL FIVE-YEARS THAI DRIVING LICENCE
 2. 2
  PASSPORT WITH NON-IMMIGRANT VISA (ORIGINAL AND PHOTO COPY)
 3. 3
  ORIGINAL PRESENT RESIDENT ADDRESS IN THAILAND CERTIFY FROM EMBASSY / IMMIGRATION BUREAU (VALID FOR 1 YEAR) OR WORK PERMIT WITH ORIGINAL AND PHOTO COPY
 

PROCEDURE

 1. 1
  CHECK THE DOCUMENTS
 2. 2
  PRINT THE APPLICATION FORM
 3. 3
  TAKE ONLY A PHYSICAL TEST
  • TAKE A TRAINING 1 HOURS
  • TAKE A PHYSICAL TEST
  • TAKE A THEORY TEST
  • TAKE A PRACTICAL TEST
 4. 4
  PAY THE FEE / TAKE A PHOTO AND PRINT DRIVING LICENCE
  (FEE 505 BAHT)
  ADDITIONAL (CHANGE NAME OR ADDRESS CHARGE 50 BAHT)
 

REMARK :

 1. 1
  IN CASE OF DRIVING LICENCE EXPIRED MORE THAN 1 YEAR
  - TAKE A THEORY TEST
 2. 2
  IN CASE OF DRIVING LICENCE EXPIRED MORE THAN 3 YEARS
  - TAKE A THEORY TEST AND PRACTICAL TEST

Department of Land Transport

 • Department of Land Transport in 1032 Phaholyothin Road, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900.
 • Telephone (central) : 0-2271-8888
  Fax : 0-2271-8805 (In goverment hour)
 • Report website
  Email
 • Social Network กรมการขนส่งทางบก
Newsletter
Subscribe to our newsletter to receive news, updates,free stuff and new releases by email. We don't do spam.

Member Login

Login with facebook account
Sign in with your email address

Register

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
Subscribe News
bl