กรมขนส่งทางบก

Date 15 July 2559

IN CASE OF FOREIGNER RENEW THAI DRIVING LICENCE [BY YOURSELF]
FROM TWO-YEAR (DRIVING LICENCE) TO FIVE-YEARS DRIVING LICENCE

HAVE TO PREPARE THE DOCUMENTS AS FOLLOW

 1. 1
  ORIGINAL TWO-YEAR THAI DRIVING LICENCE
 2. 2
  PASSPORT WITH NON-IMMIGRANT VISA (ORIGINAL AND PHOTO COPY)
 3. 3
  ORIGINAL PRESENT RESIDENT ADDRESS IN THAILAND CERTIFY FROM EMBASSY / IMMIGRATION BUREAU (VALID FOR 1 YEAR) OR WORK PERMIT (WITH PRESENT RESIDENT ADDRESS IDENTIFIED) AND ORIGINAL PHOTO COPY OR WORK PERMIT WITH ORIGINAL AND PHOTO COPY
 4. 4
  ORIGINAL MEDICAL CERTIFICATE (5 DISEASES FORM) FROM CLINIC OR HOSPITAL (VALID FOR 1 MONTH)
 

PROCEDURE

 
IF YOU ARE DISQUALIFIED IN NO.4 - FULL STEP FOLLOWING
 1. 1
  CHECK THE DOCUMENTS
 2. 2
  PRINT THE APPLICATION FORM
 3. 3
  TAKE ONLY A PHYSICAL TEST
 4. 4
  PAY THE FEE / TAKE A PHOTO AND PRINT DRIVING LICENCE
  (FEE 505 BAHT)
  ADDITIONAL (CHANGE NAME OR ADDRESS CHARGE 50 BAHT)
  • * TAKE A TRAINING 1 HOURS
  • * TAKE A PHYSICAL TEST
  • TAKE A TRAINING 5 HOURS
  • TAKE A PHYSICAL TEST
  • TAKE A THEORY TEST
  • TAKE A PRACTICAL TEST
 

REMARK :

 1. 1
  IN CASE OF DRIVING LICENCE EXPIRED MORE THAN 1 YEAR
  - TAKE A THEORY TEST
 2. 2
  IN CASE OF DRIVING LICENCE EXPIRED MORE THAN 3 YEARS
  - TAKE A THEORY TEST AND PRACTICAL TEST
 

IN CASE OF FOREIGNER RENEW THAI DRIVING LICENCE [BY YOURSELF]
FIVE-YEARS DRIVING LICENCE

HAVE TO PREPARE THE DOCUMENTS AS FOLLOW

 1. 1
  ORIGINAL FIVE-YEARS THAI DRIVING LICENCE
 2. 2
  PASSPORT WITH NON-IMMIGRANT VISA (ORIGINAL AND PHOTO COPY)
 3. 3
   
 4. ORIGINAL PRESENT RESIDENT ADDRESS IN THAILAND CERTIFY FROM EMBASSY / IMMIGRATION BUREAU (VALID FOR 1 YEAR) OR WORK PERMIT (WITH PRESENT RESIDENT ADDRESS IDENTIFIED) AND ORIGINAL PHOTO COPY OR WORK PERMIT WITH ORIGINAL AND PHOTO COPY
 5. 4
  ORIGINAL MEDICAL CERTIFICATE (5 DISEASES FORM) FROM CLINIC OR HOSPITAL (VALID FOR 1 MONTH)
 

PROCEDURE

 1. 1
  CHECK THE DOCUMENTS
 2. 2
  PRINT THE APPLICATION FORM
 3. 3
  TAKE ONLY A PHYSICAL TEST
  • TAKE A PHYSICAL TEST
  • TAKE A TRAINING 1 HOURS
  • TAKE A THEORY TEST
  • TAKE A PRACTICAL TEST
 4. 4
  PAY THE FEE / TAKE A PHOTO AND PRINT DRIVING LICENCE
  (FEE 505 BAHT)
 

REMARK :

 1. 1
  IN CASE OF DRIVING LICENCE EXPIRED MORE THAN 1 YEAR
  - TAKE A THEORY TEST
 2. 2
  IN CASE OF DRIVING LICENCE EXPIRED MORE THAN 3 YEARS
  - TAKE A THEORY TEST AND PRACTICAL TEST

Department of Land Transport

 • Department of Land Transport in 1032 Phaholyothin Road, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900.
 • Telephone (central) : 0-2271-8888
  Fax : 0-2271-8805 (In goverment hour)
 • Report website
  Email
 • Social Network กรมการขนส่งทางบก
 • facebook link
 • contact to line

Member Login

Login with facebook account
Sign in with your email address

Register

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
Subscribe News
bl