สำนักวิศวกรรมยานยนต์ (สนว.)กรมการขนส่งทางบก

ข้อควรรู้ก่อนการตรวจสภาพรถ


ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสภาพรถ

     - วิธีการตรวจวัดโคมไฟหน้า

     - วิธีการตรวจวัดควันดำ

     - วิธีการตรวจศูนย์ห้ามล้อและวิธ๊การทดสอบห้ามล้อ (เบรค)

     - วงจรตรวจพินิจรถยนต์

     - วิธีการตรวจวัดค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC)

     - วิธีการตรวจวัดระดับเสียงจากท่อไอเสีย

     - คู่มือการติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในการควบคุม กำกับ ตรอ.

     - คู่มือการใช้งานโปรแกรมตรวจสภาพออนไลน์สำหรับ สขพ. และ สขจ. ในการควบคุม กำกับ ตรอ. 

     - คู่มือการใช้งานโปรแกรมตรวจสภาพรถออนไลน์สำหรับสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.)


ระเบียบ/หนังสือเวียนเกี่ยวกับการดำเนินการสถานตรวจสภาพรถ


แบบฟอร์ม/คำขอ/อื่นๆ

       - แบบคำขอจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ     

       - แบบคำขอย้ายที่ตั้งสถานตรวจสภาพรถ  

       - แบบรายละเอียดข้อมูลประกอบคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ (สตร.02-2)

       - แบบตรวจสอบการขออนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถเพื่อตรวจสภาพรถ (สตร.06-2)    

       - แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ      

       - แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ      

       - คำขอต่ออายุบัตรประจำตัวผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถและเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ      

       - คำขอรับใบแทนบัตรประจำตัวผู้ควบคุมและเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ      

       - รายชือผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถและเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ 

       - แบบตรวจสอบเพื่อพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ (สตร. 03-2)      

       - บันทึกการตรวจสอบสถานตรวจสภาพรถ แบบ สตร.04-3

สำนักวิศวกรรมยานยนต์ (สนว.)

1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
120
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
96,572
  • E-mail : webmaster@dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl