สำนักวิศวกรรมยานยนต์ (สนว.)กรมการขนส่งทางบก

CNG

รายชื่อผู้ติดตั้ง NGV

รายชื่อผู้ตรวจและทดสอบการติดตั้ง NGV

แบบคำขอ

▸กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

   กฎกระทรวง

         - กฎกระทรวง กำหนดเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ในการขนส่งที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550

         - กฎกระทรวง กำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550

   ประกาศกรมการขนส่งทางบก (CNG)

▸มาตรฐานการติดตั้ง การตรวจ และทดสอบ

 - มาตรฐานการติดตั้งและการตรวจสอบ 2333-1

 - มาตรฐานการติดตั้งและการตรวจสอบ 2333-2

▸ตัวอย่างป้ายสัญลักษณ์

 - สถานตรวจรถใช้ก๊าซ CNG

 - สถานติดตั้งรถใช้ก๊าซ CNG

 

LPG 

  ▸รายชื่อผู้ติดตั้ง LPG

  ▸รายชื่อผู้ตรวจและทดสอบการติดตั้ง LPG

  ▸แบบคำขอ

  ▸กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

    กฎกระทรวง

          - กฎกระทรวง กำหนดเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ในการขนส่งที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2551

          - กฎกระทรวง กำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2551

    ประกาศกรมการขนส่งทางบก (LPG)

  ▸มาตรฐานการติดตั้ง การตรวจ และทดสอบ

  ▸ตัวอย่างป้ายสัญลักษณ์

- สถานตรวจรถใช้ก๊าซ LPG

- สถานติดตั้งรถใช้ก๊าซ LPG

 

 

สำนักวิศวกรรมยานยนต์ (สนว.)

1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
178
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
101,876
  • E-mail : webmaster@dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl