สถิติข้อมูล https://www.dlt.go.th/site/aeb/m-news/7961/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Thu, 18 Aug 2022 08:41:41 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png https://www.dlt.go.th/site/aeb/m-news/7961/ สถิติจำนวนผู้ที่ได้รับบัตรประจำตัวผู้คุมและเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถhttps://www.dlt.go.th/site/aeb/m-news/7961/view.php?_did=15984สถิติจำนวนผู้ที่ได้รับบัตรประจำตัวผู้คุมและเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 สถิติผลการฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมและทดสอบผู้ควบคุมและเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ.2564https://www.dlt.go.th/site/aeb/m-news/7961/view.php?_did=15983สถิติผลการฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมและทดสอบผู้ควบคุมและเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ.2564 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700