• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีกรมการขนส่งทางบก

ปัจจุบันมีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ จำนวน 131 คน

แยกได้ดังต่อไปนี้

สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี

 • เป็นข้าราชการ จำนวน 48 คน
 • ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน
 • พนักงานราชการ จำนวน 18 คน
 • ลูกจ้างเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน(กปถ.) จำนวน 7 คน

สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง

 • เป็นข้าราชการ จำนวน 19 คน
 • ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน
 • พนักงานราชการ จำนวน 7 คน
 • ลูกจ้างเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน(กปถ.) จำนวน 2 คน

สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาหนองใหญ่

 • เป็นข้าราชการ จำนวน 6 คน
 • ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 คน
 • พนักงานราชการ จำนวน 4 คน
 • ลูกจ้างเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน(กปถ.) จำนวน 1 คน

สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา

 • เป็นข้าราชการ จำนวน 7 คน
 • ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 คน
 • พนักงานราชการ จำนวน 4 คน
 • ลูกจ้างเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน(กปถ.) จำนวน 2 คน

สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี

147 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
180
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
1,321,537
 • โทรสาร : 038-275200,   เบอร์โทร.038-275201
 • E-mail : chonburi@dlt.mail.go.th
 • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl