• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

ช่องทางการชำระภาษีรถประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

ช่องทางการชำระภาษีรถประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 

1. จุดบริการ One  Stop Service  ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี อาคาร 1 ชั้น 3 ทุกวันทำการ  เวลา 8.30 –15.30 น. ไม่หยุดพักเที่ยง

2. ชำระผ่านจุดบริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru  for Tax)  ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีทุกวัน    ทำการเวลา   7.30 – 15.30  น. ไม่หยุดพักเที่ยง

3. ชำระผ่านจุดบริการ ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ (Shop Thru for Tax) ทุกวันเสาร์เวลา 9.00 - 17.00  น. ไม่หยุดพักเที่ยง

4. ชำระผ่านหน่วยเคลื่อนที่ตามโครงการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดชลบุรี” และชำระผ่านหน่วยเคลื่อนที่ ณ เทศบาล หรือ อบต.  ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ผ่านเทศบาล หรือ อบต. นั้น ๆ ให้ทราบล่วงหน้าในแต่ละครั้ง

 

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี

147 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
316
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
1,321,673
  • โทรสาร : 038-275200,     เบอร์โทร.038-275201
  • E-mail : chonburi@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl