• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 25 มีนาคม 2563

งดอบรมและทดสอบการขอรับใบขับขี่ใหม่ อบรมต่อ ณ สำนักงานขนส่งทุกกรณี

กรมการขนส่งทางบก ขานรับนโยบายรัฐบาล “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม – 12 เมษายน 2563 การอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถทุกชนิด ให้อบรมผ่านระบบ e-Learning ได้ทาง www.dlt-elearning.com รองรับทั้งสมาร์ทโฟน แท็บเลต และคอมพิวเตอร์ **เฉพาะใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี หรือต่ออายุล่วงหน้าไม่เกิน 90 วันก่อนหมดอายุ

ขั้นตอนที่  1 เข้ารับการอบรมได้ที่ www.dlt-elearning.com

ขั้นตอนที่  2 ยืนยันตัวตนโดยกรอกข้อมูลเพื่อเข้ารับการอบรม ดังนี้
•เลขบัตรประจำตัวประชาชน
•ข้อมูลเลขที่ใบอนุญาตขับรถ วันอนุญาต และวันสิ้นอายุใบอนุญาตขับรถที่ประสงค์จะต่ออายุ

ขั้นตอนที่  3 เลือกการอบรมตามใบอนุญาตขับรถที่ประสงค์จะต่ออายุ
•การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (รถยนต์, รถยนต์สามล้อ, รถจักรยานยนต์) จำนวน 1 ชั่วโมง
•การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถขนส่ง จำนวน 2 ชั่วโมง
•การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะ (รถยนต์สาธารณะ หรือ แท็กซี่, รถยนต์สามล้อสาธารณะ, รถจักรยานยนต์สาธารณะ) จำนวน 3 ชั่วโมง

ขั้นตอนที่  4 เข้ารับการอบรม
•เมื่ออบรมเสร็จสิ้นให้ยืนยันตัวตนโดยกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และเลขที่ใบอนุญาตขับรถอีกครั้งหนึ่ง เพื่อรับผลการอบรม

ขั้นตอนที่ 5 ติดต่อแจ้งผลการอบรมเพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย และขอรับใบอนุญาตขับรถได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ ภายในระยะเวลา 90 วันนับแต่วันที่ผ่านการอบรม โดยจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue
iOS Link:
https://apple.co/2GIHARd
แอนดรอยด์ Link: http://bit.ly/2IkLpyO

 คำแนะนำ
**การเข้ารับชมวิดีโออบรม หากรับชมวิดีโอไม่จบ ปิดหน้าเว็บไซต์ก่อน หรือไม่ได้กรอกข้อมูลยืนยัน จะต้องเริ่มรับชมวิดีโอใหม่ตั้งแต่แรก
***ขอใบอนุญาตขับรถใหม่ ต่อใบอนุญาตขับรถที่ขาดเกิน 1 ปีขึ้นไป ให้รอจนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย
***ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิดชั่วคราว 2 ปี เปลี่ยนเป็น 5 ปี ไม่ต้องอบรม

ที่มา : กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News

>>>>>>>สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้<<<<<<<<

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี

147 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
234
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
1,321,591
  • โทรสาร : 038-275200,     เบอร์โทร.038-275201
  • E-mail : chonburi@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl