• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 9 มิถุนายน 2559

ให้ยื่นคำขอต่ออายุก่อนสิ้นอายุไม่เกิน 90 วัน พร้อมหลักฐานประกอบคำขอแยกเป็น แต่ละกรณี ดังนี้

 1. กรณีใบอนุญาตไม่ขาดอายุ หรือขาดอายุไม่เกิน 3 ปี ให้ยื่นหลักฐานประกอบคำขอดังนี้
  • ใบอนุญาตฉบับเดิมหรือใบแทน
  • รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป (ไม่สวมเสื้อยืดหรือเสื้อลาย)
 2. กรณีใบอนุญาตขาดอายุเกิน 3 ปี ให้ยื่นหลักฐานประกอบคำขอเช่นเดียวกับการขอรับ ใบอนุญาตใหม่พร้อมใบอนุญาตฉบับเดิมหรือใบแทน
 3. กรณีใบอนุญาตแทนฉบับเดิมสูญหาย ให้นำหลักฐานการรับแจ้งความจากสถานีตำรวจ พร้อมรูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ และไม่สวมเสื้อยืดหรือเสื้อลาย ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป มายื่นเป็นหลักฐานประกอบคำขอเพิ่มเติม จากข้อ 3.1 และ 3.2 พร้อมบันทึกปากคำ (กรณีใบอนุญาตยังไม่ขาดอายุ)
 4. กรณีขอใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร นายตรวจ และผู้บริการ และมีใบอนุญาตชนิด ที่ 1 อยู่แล้ว และใบอนุญาตยังไม่ขาดอายุ สามารถนำมาเทียบผลการศึกษาอบรมได้ พร้อมทำการทดสอบข้อเขียน 40 ข้อ เมื่อผ่านการทดสอบข้อเขียนแล้ว ชำระค่าธรรมเนียมและรับใบอนุญาตได้

สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี

147 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
43
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
390,056
 • โทรสาร : 038-275200,   เบอร์โทร.038-275201
 • E-mail : chonburi@dlt.mail.go.th
 • © สงวนลิขสิทธิ์ 2562 : กรมการขนส่งทางบก
bl