• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 9 มิถุนายน 2559

คุณสมบัติ

 1. ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี
 2. ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนายตรวจ อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 3. ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้บริการ อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี

หลักฐานประกอบคำขอ

 1. บัตรประชาชนและภาพถ่ายบัตรประชาชน
 2. สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน
 3. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 4 รูป (ไม่สวมเสื้อยืดหรือเสื้อลาย)
 4. ใบรับรองแพทย์ ออกก่อนวันยื่นคำขอ ไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนดำเนินการ

 1. เข้ารับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรของกรมการขนส่งทางบก ระยะเวลา 4 ชั่วโมง ดังนี้
  • ความรู้ด้านการปฏิบัติหน้าที่ผู้เก็บค่าโดยสาร นายตรวจ และผู้บริการ
  • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
  • ความรู้เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์สำหรับผู้ประจำรถ
  • ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพพลานามัย
 2. เข้ารับการทดสอบข้อเขียน 40 ข้อ ผู้เข้ารับการทดสอบต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 จึงจะผ่านการทดสอบ

สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี

147 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
60
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
390,073
 • โทรสาร : 038-275200,   เบอร์โทร.038-275201
 • E-mail : chonburi@dlt.mail.go.th
 • © สงวนลิขสิทธิ์ 2562 : กรมการขนส่งทางบก
bl