• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 9 มิถุนายน 2559

หลักฐานประกอบคำขอ

ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคำขอเช่นเดียวกับการขอรับใบอนุญาตใหม่พร้อมด้วยใบอนุญาตฉบับเดิม หรือใบแทน กรณีใบอนุญาตฉบับเดิมสูญหายให้นำหลักฐานการรับแจ้งความจากสถานีตำรวจมาเป็นหลักฐาน

ขั้นตอนดำเนินการ

 1. กรณีขอเปลี่ยนชนิดของใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถให้สูงขึ้นกว่าเดิม
  • ต้องเข้ารับการศึกษาอบรมและทดสอบข้อเขียน เฉพาะวิชาที่ยังขาดให้ครบตามหลักสูตรการศึกษาที่กำหนดไว้
  • เข้ารับการทดสอบขับรถตามชนิดของใบอนุญาตที่ขอเปลี่ยน
 2. กรณีขอเปลี่ยนประเภทขอใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ จากส่วนบุคคลเป็นทุกประเภท ต้องดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 5.2
 3. กรณีขอเปลี่ยนชนิดของใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถให้สูงขึ้นกว่าเดิมพร้อมทั้งขอเปลี่ยนประเภท ของใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ จากส่วนบุคคลเป็นทุกประเภท ต้องดำเนินการตามข้อ 1 และ 2

สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี

147 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
87
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
390,100
 • โทรสาร : 038-275200,   เบอร์โทร.038-275201
 • E-mail : chonburi@dlt.mail.go.th
 • © สงวนลิขสิทธิ์ 2562 : กรมการขนส่งทางบก
bl