• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 3 มิถุนายน 2565

กิจกรรมตามโครงการ

กิจกรรมตามโครงการ "ทำความดีเพื่ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ขนส่งร่วมใจปลูกต้นไม้มีค่า รักษาสิ่งแวดล้อม"

เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 

ดำเนินกิจกรรมตามโครงการวันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

 

รูปภาพ

สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี

147 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
145
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
1,321,502
  • โทรสาร : 038-275200,     เบอร์โทร.038-275201
  • E-mail : chonburi@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl