ใบอนุญาตผู้ประจำรถ https://www.dlt.go.th/site/chonburi/m-news/1288/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Mon, 25 Oct 2021 23:40:02 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png https://www.dlt.go.th/site/chonburi/m-news/1288/ ใบขับขี่หมดอายุแล้วสามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 2564https://www.dlt.go.th/site/chonburi/m-news/1288/view.php?_did=34346 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 งดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถทั่วประเทศhttps://www.dlt.go.th/site/chonburi/m-news/1288/view.php?_did=33117...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 งด การอบรมใบอนุญาตที่สำนักงานฯhttps://www.dlt.go.th/site/chonburi/m-news/1288/view.php?_did=32854 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ใช้ใบรับรองแพทย์ทุกกรณี ยกเว้น ชำรุด/สูญหาย ตั้งแต่ 19 ก.พ.2564https://www.dlt.go.th/site/chonburi/m-news/1288/view.php?_did=29225 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ สามารถนำไปใช้งานครอบคลุมหลากหลายประเทศมากขึ้นhttps://www.dlt.go.th/site/chonburi/m-news/1288/view.php?_did=31408 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 เปิดจองคิว ดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ ตั้งแต่ 21 มิ.ย.64https://www.dlt.go.th/site/chonburi/m-news/1288/view.php?_did=32479 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 งดการให้บริการอบรมและทดสอบ ใบอนุญาต ที่สำนักงานขนส่ง ตั้งแต่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไปhttps://www.dlt.go.th/site/chonburi/m-news/1288/view.php?_did=30874กรมการขนส่งทางบก ห่วงใยในสถานการณ์โควิด-19 แจ้งงดการอบรมและทดสอบ ด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป . ย้ำ!!! ผู้ขอใบอนุญาตขับรถรายใหม่ให้รอจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ส่วนการต่ออายุใบอนุ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 เตรียมเปิดบริการสำหรับผู้จองคิวด้านใบอนุญาตขับรถ ทุกกระบวนงานhttps://www.dlt.go.th/site/chonburi/m-news/1288/view.php?_did=29224 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมาย ใบขับขี่ที่สิ้นอายุแล้วยังใช้ได้ถึง 31 มี.ค. 64https://www.dlt.go.th/site/chonburi/m-news/1288/view.php?_did=28853กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือสำนักงานตำรวจแห่งชาติผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมาย ใบขับขี่ที่สิ้นอายุแล้วยังใช้ได้ถึง 31 มี.ค. 64 พร้อมระบุ!!! สำนักงานขนส่ง งดให้บริการเฉพาะการอบรมทำใบขับขี่ใหม่ และการอบรมเพื่อต่ออายุใบขับขี่ ณ สำนักงานขนส่งเท่านั้น นา...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 งดการอบรมใบอนุญาต ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 เป็นต้นไปhttps://www.dlt.go.th/site/chonburi/m-news/1288/view.php?_did=28668 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 เปิดบริการด้านใบอนุญาตขับรถ ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เฉพาะกิจกรรมที่ไม่มีการอบรม และผู้จองคิวล่วงหน้าเท่านั้นhttps://www.dlt.go.th/site/chonburi/m-news/1288/view.php?_did=25443ท่านไม่เคยจองคิวมาก่อน เมื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue จะพบว่าไม่สามารถเลือกเมนู "งานใบอนุญาต" ได้ ขอให้อดใจรออีกนิดนะคะ ระบบจะเปิดให้ท่านเริ่มจองได้ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ค่ะ ส่วนท่านที่เคยจองค...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 ขอเลื่อนการดำเนินการด้านใอนุญาตขับรถhttps://www.dlt.go.th/site/chonburi/m-news/1288/view.php?_did=24772 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 ขยายเวลาต่ออายุใบอนุญาตขับรถhttps://www.dlt.go.th/site/chonburi/m-news/1288/view.php?_did=23891 กรมการขนส่งทางบก ขยายเวลาต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ สามารถใช้ต่อไปได้จนกว่าจะมีการยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมประกาศงดการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ณ ที่ทำการสำนักงานขนส่งทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 งดอบรมและทดสอบการขอรับใบขับขี่ใหม่ อบรมต่อ ณ สำนักงานขนส่งทุกกรณีhttps://www.dlt.go.th/site/chonburi/m-news/1288/view.php?_did=23770 กรมการขนส่งทางบก ขานรับนโยบายรัฐบาล “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม – 12 เมษายน 2563 การอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถทุกชนิด ให้อบรมผ่านระบบ e-Learning ได้ทาง www.dlt-elearning.com รองรับทั้งสมาร์ทโฟน แท...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 ใบรับรองแพทย์https://www.dlt.go.th/site/chonburi/m-news/1288/view.php?_did=11613 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 การต่ออายุใบอนุญาตผู้ประจำรถhttps://www.dlt.go.th/site/chonburi/m-news/1288/view.php?_did=783หลักฐานประกอบคำขอ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนสิ้นอายุไม่เกิน 90 วัน พร้อมหลักฐานประกอบคำขอเป็นแต่ละกรณี ดังนี้ กรณีใบอนุญาตไม่ขาดอายุ หรือขาดอายุไม่เกิน 3 ปี ให้ยื่นหลักฐานประกอบคำขอ ดังนี้ ใบอนุญาตฉบับเดิมห...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 การขอเปลี่ยนชนิดหรือประเภทใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถhttps://www.dlt.go.th/site/chonburi/m-news/1288/view.php?_did=782หลักฐานประกอบคำขอ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคำขอเช่นเดียวกับการขอรับใบอนุญาตใหม่พร้อมด้วยใบอนุญาตฉบับเดิม หรือใบแทน กรณีใบอนุญาตฉบับเดิมสูญหายให้นำหลักฐานการรับแจ้งความจากสถานีตำรวจมาเป็นหลักฐาน ขั้นตอนดำเนินการ กรณีขอเปลี่ยนชนิดของใบอนุญาตเ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร นายตรวจ และผู้บริการhttps://www.dlt.go.th/site/chonburi/m-news/1288/view.php?_did=781คุณสมบัติ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนายตรวจ อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้บริการ อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี หลักฐานประกอบคำขอ บัตรประชาชนและภาพถ่ายบัตรประชาชน ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร นายตรวจ และผู้บริการhttps://www.dlt.go.th/site/chonburi/m-news/1288/view.php?_did=780ให้ยื่นคำขอต่ออายุก่อนสิ้นอายุไม่เกิน 90 วัน พร้อมหลักฐานประกอบคำขอแยกเป็น แต่ละกรณี ดังนี้ กรณีใบอนุญาตไม่ขาดอายุ หรือขาดอายุไม่เกิน 3 ปี ให้ยื่นหลักฐานประกอบคำขอดังนี้ ใบอนุญาตฉบับเดิมหรือใบแทน รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700