ส่วนการขนส่งผู้โดยสารประจำทางพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักการขนส่งผู้โดยสารกรมการขนส่งทางบก

  • ขอเชิญผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางเส้นทางสายปฏิรูป ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของการใช้บริการผ่าน

link https://forms.gle/zq7mtYpqYa2TU8Co7 หรือ QR code ด้านล่าง 

ส่วนการขนส่งผู้โดยสารประจำทางพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักการขนส่งผู้โดยสาร

อาคาร 3 ชั้น 5 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
2
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
67,535
  • โทรสาร : 02-2718522
  • E-mail : webmaster.fbmb@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl