ส่วนการขนส่งผู้โดยสารประจำทางพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักการขนส่งผู้โดยสารกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

สายที่ 1-23 ชื่อเส้นทาง หลักสี่ – สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)

รายละเอียดเส้นทาง

จากหลักสี่ ไปสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) เริ่มต้นจากหลักสี่ (บริเวณแยกหลักสี่) ไปตามถนนแจ้งวัฒนะ                  ถึงอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน ถึงแยกสะพานควาย แยกขวาไปตามถนนประดิพัทธ์ ถนนทหาร                ถึงแยกเกียกกาย แยกซ้ายไปถนนสามเสน ถึงแยกซังฮี้ แยกขวาไปตามถนนราชวิถี ข้ามสะพานกรุงธน ไปตามถนนสิรินธร ถนนบรมราชชนนี ไปสุดเส้นทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี)

จากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ไปหลักสี่ เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ไปตาม    ถนนบรมราชชนนี ถนนสิรินธร ถนนราชวิถี ข้ามสะพานกรุงธน แยกซ้ายไปตามถนนขาว แยกขวาไปตามถนนสุโขทัย แยกซ้ายไปตาม        ถนนสามเสน แล้วไปตามเส้นทางเดิม ไปสุดเส้นทาง   ที่หลักสี่ (บริเวณแยกหลักสี่)

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด   
ตารางการเดินรถ_1-23.pdf 269 KB 129
ตารางค่าโดยสาร_1-23.pdf 2 MB 230

ส่วนการขนส่งผู้โดยสารประจำทางพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักการขนส่งผู้โดยสาร

อาคาร 3 ชั้น 5 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
23
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
63,436
  • โทรสาร : 02-2718522
  • E-mail : webmaster.fbmb@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl