ส่วนการขนส่งผู้โดยสารประจำทางพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักการขนส่งผู้โดยสารกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

สายที่ 4-40 ชื่อเส้นทาง วงกลมสะพานกรุงธน – บางลำภู

รายละเอียดเส้นทาง

เที่ยวไป เริ่มต้นจากตลาดพงษ์ทรัพย์ ไปตามถนนจรัญสนิทวงศ์ ถึงแยกบางพลัด แยกขวาไปตามถนนราชวิถี ข้ามสะพานกรุงธน แยกซ้ายไปตามถนนขาว แยกขวาไปตามถนนสุโขทัย ถึงแยกสวนรื่นฤดี แยกขวาไปตามถนนนครราชสีมา ถนนประชาธิปไตย ถึงแยกสะพาน        เฉลิมวันชาติ แยกขวาไปตามถนนพระสุเมรุ แยกซ้ายไปตามถนนบวรนิเวศ แยกซ้ายไปตามถนนตะนาว ถึงแยกคอกวัว แยกซ้ายไปตาม      ถนนราชดำเนินกลาง ผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย แยกขวาไปตามถนนมหาไชย แยกซ้ายไปตามถนนเจริญกรุงถึงแยกเอสเอบี แยกขวา    ไปตามถนนจักรวรรดิ ถนนพระปกเกล้า ข้ามสะพานพระปกเกล้า แยกขวาไปตามถนนอิสรภาพ แยกซ้ายไปตามถนนพรานนก              ถึงแยกไฟฉาย แยกขวาไปตามถนนจรัญสนิทวงศ์ ไปสุดเส้นทางที่ตลาดพงษ์ทรัพย์

เที่ยวกลับ เริ่มต้นจากตลาดพงษ์ทรัพย์ ไปตามถนนจรัญสนิทวงศ์ ถึงแยกไฟฉาย แยกซ้ายไปตามถนนพรานนก แยกขวาไปตาม        ถนนอิสรภาพ แยกซ้ายไปตามถนนประชาธิปก ข้ามสะพานพระปกเกล้า ไปตามถนนพระปกเกล้า ถนนจักรเพชร ถนนมหาไชย แยกซ้าย    ไปตามถนนราชดำเนินกลาง ผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถึงแยกคอกวัว แยกขวาไปตามถนนตะนาว แยกขวาไปตามถนนสิบสามห้าง      แยกขวาไปตามถนนพระสุเมรุ ถึงแยกสะพานเฉลิมวันชาติ แยกซ้ายไปตามถนนประชาธิปไตย ถนนนครราชสีมา ถึงแยกการเรือน        แยกซ้ายไปตามถนนราชวิถี ข้ามสะพานกรุงธน  ถึงแยกบางพลัด แยกซ้ายไปตามถนนจรัญสนิทวงศ์ไปสุดเส้นทางที่ตลาดพงษ์ทรัพย์

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด   
ตารางค่าโดยสาร_4-40.pdf 1 MB 99
ตารางการเดินรถ_4-40.pdf 245 KB 87

ส่วนการขนส่งผู้โดยสารประจำทางพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักการขนส่งผู้โดยสาร

อาคาร 3 ชั้น 5 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
60
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
63,579
  • โทรสาร : 02-2718522
  • E-mail : webmaster.fbmb@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl