ส่วนการขนส่งผู้โดยสารประจำทางพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักการขนส่งผู้โดยสารกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 2 มีนาคม 2564

สายที่ 3 - 15 เคหะบางพลี - สถานีรถไฟฟ้าเอกมัย

เส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง

หมวด 1 สายที่ 3-15 ชื่อเส้นทาง เคหะบางพลี – สถานีรถไฟฟ้าเอกมัย

 

รายละเอียดเส้นทาง

จากเคหะบางพลี ไปสถานีรถไฟฟ้าเอกมัย เริ่มต้นจากเคหะบางพลี ไปตามซอยการเคหะแห่งชาติบางพลี แยกซ้ายไปตามถนนทางหลวงชนบทหมายเลข สป.1006 แยกซ้ายไปตามถนนเทศบาลบางเสาธง 6 ถนนเมืองใหม่บางพลี 6 ถนนเทศบาลบางเสาธง 1 แยกซ้ายไปตามถนนทางหลวงชนบทหมายเลข สป.1006 แยกซ้ายไปตามถนนเทพรัตน แยกขวาไปตามถนนศรีนครินทร์ แยกซ้ายไปตามถนนพัฒนาการ แยกซ้ายไปตามถนนสุขุมวิท 71 แยกขวาไปตามถนนสุขุมวิท แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 4 แยกขวาไปตามซอยสุขุมวิท 42 ไปสุดเส้นทางที่สถานีรถไฟฟ้าเอกมัย

จากสถานีรถไฟฟ้าเอกมัย ไปเคหะบางพลี เริ่มต้นจากสถานีรถไฟฟ้าเอกมัย ไปตามถนนสุขุมวิท แยกซ้ายไปตามถนนสุขุมวิท 71 แล้วไปตามเส้นทางเดิม ถึงถนนเทศบาลบางเสาธง 1 แยกซ้ายไปตามถนนเมืองใหม่บางพลี 2 แยกซ้ายไปตามถนนเทศบาลบางเสาธง 6 แล้วไปตามเส้นทางเดิม ไปสุดเส้นทางที่เคหะบางพลี

 

แผนที่สังเขป

 

 

หมายเหตุ ระยะทางตลอดสาย 44 กม. ถนนลาดยางและคอนกรีต

 

 

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด   
ตารางเดินรถ 3-15.pdf 20 KB 44
ตารางค่าโดยสาร 3-15.pdf 156 KB 59

ส่วนการขนส่งผู้โดยสารประจำทางพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักการขนส่งผู้โดยสาร

อาคาร 3 ชั้น 5 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
45
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
63,564
  • โทรสาร : 02-2718522
  • E-mail : webmaster.fbmb@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl