ส่วนการขนส่งผู้โดยสารประจำทางพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักการขนส่งผู้โดยสารกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 2 มีนาคม 2564

สายที่ S7 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - เคหะธนบุรี(ทางด่วน)

เส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง

หมวด 1 สายที่ S7 ชื่อเส้นทาง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - เคหะธนบุรี (ทางด่วน)

 

รายละเอียดเส้นทาง

เริ่มต้นจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ตามถนนสุวรรณภูมิ 3 ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 370 แยกขวาไปตามถนนเทพรัตน ขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานครที่ด่านบางนา ไปตามทางพิเศษเฉลิมมหานคร ลงทางพิเศษเฉลิมมหานครที่ด่านสุขสวัสดิ์ แยกขวาไปตามถนนสุขสวัสดิ์ แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 2 ไปสุดเส้นทางที่เคหะธนบุรี

 

แผนที่สังเขป

 

 

หมายเหตุ ระยะทางตลอดสาย 54 กม. ถนนลาดยางและคอนกรีต

 

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด   
ตารางเดินรถ S7.pdf 21 KB 92
ตารางค่าโดยสาร S7.pdf 140 KB 99

ส่วนการขนส่งผู้โดยสารประจำทางพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักการขนส่งผู้โดยสาร

อาคาร 3 ชั้น 5 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
34
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
63,553
  • โทรสาร : 02-2718522
  • E-mail : webmaster.fbmb@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl